Vật lí 9 tính cường độ dòng điện

Ah Hani

Học sinh
Thành viên
3 Tháng chín 2017
43
13
21
21
Bình Dương

Attachments

  • 1506783813_601.jpg
    1506783813_601.jpg
    28.8 KB · Đọc: 96

Quân (Chắc Chắn Thế)

Trùm vi phạm
Thành viên
18 Tháng chín 2017
1,266
2,329
261
17
Hà Nội
Trường Mần Non
Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 7 ôm, R2 = 10 ôm, R3 = 15 ôm, R4 = 3 ôm, R5 = 6 ôm, Ra = 0, Uab = 10V. Tính I1 -> I5

Mạch khi đó sẽ có dạng: [TEX]R_1[/TEX] nt ([TEX]R_2[/TEX] // [TEX]R_3[/TEX]) nt ([TEX]R_4[/TEX] // [TEX]R_5[/TEX])

=> [TEX]R_{td}[/TEX] = ....
=> [TEX]I_1=I_m[/TEX] = [tex]\frac{U}{R_{td}}=...[/tex]
=> [TEX]U_1[/TEX] [TEX]=[/TEX] [TEX]I_1.R_1=...[/TEX]

Còn từ I2 đến I5 là mạch cầu thì dễ dàng giải rồi ha.
 
  • Like
Reactions: Maianh2510
Top Bottom