Hóa 12 tính chất lưỡng tính của Al2O3 và Al(OH)3

N_B_S_1/2/5

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
158
289
61
19
Bắc Ninh
THPT Thuận Thành số 3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A ( Na, Al(OH)3) vào nước được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A ở trên vào dung dịch HCl vừa đủ thì thu được 2,24 lit khí H2(ĐKTC) và a gam muối. Giá trị của m và a là :

A.20,2 và 38,4 B. 10,1 và 19,2 C. 30,3 và 57,6 D.40,4 và 76,8
 
  • Like
Reactions: Maltose mạch nha

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
18
Bình Định
Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A ( Na, Al(OH)3) vào nước được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A ở trên vào dung dịch HCl vừa đủ thì thu được 2,24 lit khí H2(ĐKTC) và a gam muối. Giá trị của m và a là :

A.20,2 và 38,4 B. 10,1 và 19,2 C. 30,3 và 57,6 D.40,4 và 76,8
N_B_S_1/2/5dd X chỉ chứa 1 chất tan duy nhất là [imath]NaAlO_2[/imath] => [imath]Al(OH)_3[/imath] và NaOH pư vừa đủ
[imath]2Na + 2H_2O \to 2NaOH + H_2[/imath]
0,2........................................0,2
[imath]Al(OH)_3 + NaOH \to NaAlO_2 + 2H_2O[/imath]
0,2.........................0,2
[imath]n_{H_2} = 0,1 (mol)[/imath]
[imath]2Na + 2HCl \to 2NaCl + H_2[/imath]
0,2.......................................0,2...........0,1
[imath]Al(OH)_3 + 3HCl \to AlCl_3 + 3H_2O[/imath]
0,2..........................................0,2
Vậy [imath]m=23.0,2+78.0,2=...(g)[/imath]
[imath]a= 58,5.0,2+133,5.0,2=...(g)[/imath]
_______________________________________
Còn gì thắc mắc bạn cứ hỏi nhé ^^
Bạn tham khảo thêm Nhôm và hợp chất của nhôm
 
Top Bottom