Hóa 12 Tinh bột

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
440
187
61
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện
Last edited:
  • Like
Reactions: minhhoang_vip

minhhoang_vip

Học sinh gương mẫu
Thành viên
16 Tháng năm 2009
1,049
759
309
26
Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐHBK HCM
+ [imath]m_{tinh \ bot} = \dfrac{1.1000.55}{100} = 550 \ (kg)[/imath]

[imath]n_{tinh \ bot} = \dfrac{550}{162n} = \dfrac{275}{81n} \ (kmol)[/imath]
+ Sơ đồ phản ứng:
1660384773318.png
+ [imath]m_{C_2H_5OH \ (thuc \ te)} = \dfrac{440}{81}.46 = \dfrac{20240}{81} \ (kg)[/imath]

[imath]m_{dung \ dich \ C_2H_5OH \ (thuc \ te)} = \dfrac{20240}{81}. \dfrac{100}{92} = \dfrac{22000}{81} \ (kg)[/imath]
Đề còn thiếu tỉ khối của ethanol nên sau khi tìm được khối lượng dd ethanol thực tế, ta cần biết tỉ khối đó để áp dụng công thức [imath]d= \dfrac{m}{V}[/imath] để tìm được thể tích [imath]V[/imath] nhé.
 
Top Bottom