Tin học Tin Học Pascal

Trần Đình Thiện

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng hai 2020
2
1
6
20
Hà Tĩnh
THPT Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

uses crt;
var A:array[1..100] of longint;
i,n,m:longint;
begin
clrscr;
write('nhap so phan tu cua mang '); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('A[',i,']='); readln(A);
end;
write('nhap so can so sanh '); readln(m);
d:=0;
for i:=1 to n do if A=m then d:=d+1;
write('day co ',d,' phan tu bang ',m);
readln
end.
Mọi người cho mình hỏi tại sao khi chạy có cứ bị lỗi exitcode=1 ạ . Cảm Ơn.
 

bùi thị xuân mai

Học sinh
Thành viên
28 Tháng bảy 2019
42
13
31
18
Quảng Nam
thcs võ thị sáu
uses crt;
var A:array[1..100] of longint;
i,n,m:longint;
begin
clrscr;
write('nhap so phan tu cua mang '); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('A[',i,']='); readln(A);
end;
write('nhap so can so sanh '); readln(m);
d:=0;
for i:=1 to n do if A=m then d:=d+1;
write('day co ',d,' phan tu bang ',m);
readln
end.
Mọi người cho mình hỏi tại sao khi chạy có cứ bị lỗi exitcode=1 ạ . Cảm Ơn.
bạn làm theo cách này thử:):)
 

Attachments

  • Untitled.png
    Untitled.png
    361.1 KB · Đọc: 61
Top Bottom