Tin 8 chương trình pascall

phanvando60

Banned
Banned
Thành viên
11 Tháng bảy 2014
7
2
21
ĐỀ THI THỬ SỐ 3 - NĂM HỌC 2011 - 2012

Câu 1: Tìm số ( 8 điểm) Tên file chương trình : TT3_C1.PAS

Nhập số nguyên dương N
clip_image002.gif
từ bàn phímđưa ra màn hình thông tin sau :

Dòng 1: số M là giá trị biểu thức
clip_image004.gif


Dòng 2: số nguyên tố nhỏ nhất còn lớn hơn M*N

Dòng 3: số tự nhiên nhỏ nhất có số ước bằng phần nguyên của
clip_image006.gif
, nếu không có in số 0. Ví dụ

Nhập N = 10

Kết quả ra màn hình

Giải thích

19

clip_image008.gif


191

Số nguyên tố nhỏ nhất còn lớn hơn 190 là 191

4

Số nhỏ nhất có
clip_image010.gif
ước là 4

Câu 2: Từ ngữ (6 điểm) Tên file chương trình : TT3_C2.PAS

Nhập vào từ bàn phím một câu văn S. Hãy in ra màn hình các thông tin sau :

Dòng 1 : số lượng từ có mặt trong câu văn

Dòng 2 : các từ dài nhất trong câu văn

Dòng 3 : câu văn đó sau khi chuyển các ký tự đầu từ thành chữ hoa. Ví dụ :

Nhập S = chu tich ho chi minh la lanh tu vi dai cua nhan loai

Kết quả ra màn hình

Giải thích

13

Có 13 từ trong câu văn trên

tich minh lanh nhan loai

Các từ dài nhất trong câu văn trên là : tich minh lanh nhan loai

Chu Tich Ho Chi Minh La Lanh Tu Vi Dai Cua Nhan Loai

Sau khi chuyển ta được : Chu Tich Ho Chi Minh La Lanh Tu Vi Dai Cua Nhan Loai

Câu 3: Số nguyên tố hai chiều (6 điểm) Tên file chương trình : TT3_C3.PAS

Một số là số nguyên tố hai chiều nếu bản thân nó là số nguyên tố đồng thời số n viết theo thứ tự ngược lại cũng là số nguyên tố. Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N
clip_image012.gif
và in ra màn hình các thông tin sau :

Dòng 1 : số lượng các số nguyên tố hai chiều có N chữ số

Dòng 2 : số nguyên tố hai chiều có N chữ số nhỏ nhất, lớn nhất (phân biệt nhau bởi một dấu cách)

Ví dụ:

Nhập N = 2

Kết quả ra màn hình

Giải thích

9


Có 9 số nguyên tố hai chiều có 2 chữ số là : 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97

11 97

Số nguyên nhỏ 2 chiều nhỏ nhất và lớn nhất có 2 chữ số là 11 và 97

------------------ Hết -------------------
 
  • Like
Reactions: H.Đ.O.M.G

Nguyễn Thánh Tiền

Mr Favoirite 2012
Thành viên
2 Tháng mười 2010
1,931
782
324
Hà Nội
cO VUA
ĐỀ THI THỬ SỐ 3 - NĂM HỌC 2011 - 2012

Câu 1: Tìm số ( 8 điểm) Tên file chương trình : TT3_C1.PAS

Nhập số nguyên dương N
clip_image002.gif
từ bàn phímđưa ra màn hình thông tin sau :

Dòng 1: số M là giá trị biểu thức
clip_image004.gif


Dòng 2: số nguyên tố nhỏ nhất còn lớn hơn M*N

Dòng 3: số tự nhiên nhỏ nhất có số ước bằng phần nguyên của
clip_image006.gif
, nếu không có in số 0. Ví dụ

Nhập N = 10

Kết quả ra màn hình

Giải thích

19

clip_image008.gif


191

Số nguyên tố nhỏ nhất còn lớn hơn 190 là 191

4

Số nhỏ nhất có
clip_image010.gif
ước là 4

Câu 2: Từ ngữ (6 điểm) Tên file chương trình : TT3_C2.PAS

Nhập vào từ bàn phím một câu văn S. Hãy in ra màn hình các thông tin sau :

Dòng 1 : số lượng từ có mặt trong câu văn

Dòng 2 : các từ dài nhất trong câu văn

Dòng 3 : câu văn đó sau khi chuyển các ký tự đầu từ thành chữ hoa. Ví dụ :

Nhập S = chu tich ho chi minh la lanh tu vi dai cua nhan loai

Kết quả ra màn hình

Giải thích

13

Có 13 từ trong câu văn trên

tich minh lanh nhan loai

Các từ dài nhất trong câu văn trên là : tich minh lanh nhan loai

Chu Tich Ho Chi Minh La Lanh Tu Vi Dai Cua Nhan Loai

Sau khi chuyển ta được : Chu Tich Ho Chi Minh La Lanh Tu Vi Dai Cua Nhan Loai

Câu 3: Số nguyên tố hai chiều (6 điểm) Tên file chương trình : TT3_C3.PAS

Một số là số nguyên tố hai chiều nếu bản thân nó là số nguyên tố đồng thời số n viết theo thứ tự ngược lại cũng là số nguyên tố. Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N
clip_image012.gif
và in ra màn hình các thông tin sau :

Dòng 1 : số lượng các số nguyên tố hai chiều có N chữ số

Dòng 2 : số nguyên tố hai chiều có N chữ số nhỏ nhất, lớn nhất (phân biệt nhau bởi một dấu cách)

Ví dụ:

Nhập N = 2

Kết quả ra màn hình

Giải thích

9


Có 9 số nguyên tố hai chiều có 2 chữ số là : 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97

11 97

Số nguyên nhỏ 2 chiều nhỏ nhất và lớn nhất có 2 chữ số là 11 và 97

------------------ Hết -------------------
Cho anh hỏi em đăng lên đây nhằm mục đích gì

Thân
 
Top Bottom