Tin học Tin 11. Pascal

Nguyễn Hoài Thơm

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng năm 2018
4
0
1
22
Tuyên Quang
THPT Na Hang

Tạ Đặng Vĩnh Phúc

Cựu Trưởng nhóm Toán
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,559
2,715
386
24
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Code chính:
var f : text;
a: array[1..100] of integer;
i : integer;
max : integer;
begin
assgin (f, 'INT.DAT');
i := 0;
while (not eof (f)) do begin
i ++;
read (f, a);
end;
max = 0;
for i := 1 to i do
if (max < a) then max := a;
close (f);
assign (f, 'OUT.DAT');
write (f, max);
close (f);
end.
 
  • Like
Reactions: Hồng Nhật

Nguyễn Tùng Ân

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2018
190
289
61
17
Cần Thơ
THCS An Lạc
anh ơi, chỗ này khỏi đánh dấu () cũng được
chỗ này phải gán chứ dấu = không thì không được đâu
theo em nghĩ thì biến xài cho một tệp rồi thì không thể xài biến đó cho tệp khác được
assign (f, 'OUT.DAT');
write (f, max);
anh chưa có lệnh rewrite thì đâu có viết được,còn lại thì ổn, em soi hơi kĩ
chị chỉnh sửa những chỗ này rồi nhập code vào là được nha chị
 

ka1412

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2017
874
730
121
Hà Nội
CNN | Life
Bạn thử cách của mình xem =)
Mã:
uses crt;
var a:array[1..100] of integer;
n,i,max:integer;
f:text;
begin
clrscr;
assign(f,'int.dat');reset(f);i:=1;
while not eof(f) do
begin
    read(f,a[i]);
if i=1 then max:=a[i] else if a[i]>max then max:=a[i];
inc(i);
end;
close(f);
assign(f,'out.txt');rewrite(f);
write(f,max);
close(f);
readln
end.
 
Top Bottom