[Tin 10] Thuật toán

Jin_Mory2677

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng hai 2014
200
284
161
Hà Tĩnh
THPT AMS
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Input: cho N và dãy [tex]A_{1}[/tex]... [tex]A_{N}[/tex]
Output: tính trung bình các số dương, số âm trong dãy và xét:
a, Nếu |TB số dương| > |TB số âm| thì dãy các số dương thắng và ngược lại thì số âm thắng. Nếu dãy có số 0 thì gọi là trung hoà.
b, Nếu|TB số dương| = |TB số âm| thì đổi chỉ số các số dương về bên trái, số âm về bên phải sao cho số lần đổi chỗ là ít nhất.
 
Top Bottom