Toán 10 Tìm tham số a

Kim Ngânn

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2021
300
293
66
TP Hồ Chí Minh
  • Like
Reactions: Timeless time

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,468
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
a) Để hàm số xác định trên [TEX]\mathbb{R}[/TEX] thì phương trình [TEX]x^2-6x+a-2=0[/TEX] vô nghiệm, hay [TEX]\Delta '=9-(a-2)=11-a < 0 \Leftrightarrow a > 11[/TEX]
b) Để hàm số xác định trên [TEX]\mathbb{R}[/TEX] thì phương trình [TEX]x^2-2ax+4=0[/TEX] vô nghiệm, hay [TEX]\Delta '=a^2-4 <0 \Leftrightarrow -2 < a < 2[/TEX]
c) https://diendan.hocmai.vn/threads/ham-so.837831/#post-4083727
d) Để hàm số xác định trên [TEX](-1,0)[/TEX] thì [TEX]x \neq a-1 \forall x \in (-1,0)[/TEX] hay [TEX]a-1 \geq 0 \vee a-1 \leq -1 \Leftrightarrow a \geq 1 \vee a \leq 0[/TEX]

Nếu có thắc mắc gì thì có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chúc bạn học tốt.
 
Top Bottom