Toán 10 hàm số

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
889
680
111
Last edited:
  • Like
Reactions: Timeless time

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,476
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Có sai đề không em nhỉ. [TEX]\sqrt{2x-x-1}=\sqrt{x-1}[/TEX] không xác định trên [TEX](0,1)[/TEX] nhé.
 
  • Like
Reactions: Timeless time

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,476
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Ta thấy điều kiện xác định hàm số là [tex]x \geq \min\left \{ a,\frac{a+1}{2} \right \}[/tex]
Từ đó yêu cầu bài toán trở thành tìm [TEX]a[/TEX] sao cho [TEX]\min\left \{ a,\frac{a+1}{2} \right \} \leq 0[/TEX]
Điều này tương đương với [TEX]a \leq 0 \vee \frac{a+1}{2} \leq 0 \Leftrightarrow a \leq 0 \vee a \leq -1 \Leftrightarrow a \leq 0[/TEX]

Nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chúc bạn học tốt.
 

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
889
680
111
Ta thấy điều kiện xác định hàm số là [tex]x \geq \min\left \{ a,\frac{a+1}{2} \right \}[/tex]
Từ đó yêu cầu bài toán trở thành tìm [TEX]a[/TEX] sao cho [TEX]\min\left \{ a,\frac{a+1}{2} \right \} \leq 0[/TEX]
Điều này tương đương với [TEX]a \leq 0 \vee \frac{a+1}{2} \leq 0 \Leftrightarrow a \leq 0 \vee a \leq -1 \Leftrightarrow a \leq 0[/TEX]

Nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chúc bạn học tốt.
em nghĩ là phải là giao chứ tại sao là hợp ạ
 
  • Like
Reactions: Timeless time

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,476
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
í em là em nghĩ phải thỏa cả hai chứ
Đây nhé:
Không mất tính tổng quát xét [TEX]a \leq 0 \Rightarrow \min\left \{ a,\frac{a+1}{2} \right \} \leq a \leq 0[/TEX]
Còn nếu [TEX]\frac{a+1}{2} \leq 0[/TEX] thì [TEX]\min\left \{ a,\frac{a+1}{2} \right \} \leq \frac{a+1}{2} \leq 0[/TEX]
Vậy nên chỉ cần 1 trong 2 điều kiện đó thỏa mãn là được nhé.
 
Top Bottom