Hóa 10 tìm tên nguyên tố

Kagamine2906

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tư 2020
109
63
36
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Hoàng Hoa Thám
  • Like
Reactions: Phạm Tùng

Phạm Tùng

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2020
362
1,107
111
Nam Định
THPT Trần Hưng Đạo
Cho m gam Al tác dụng vừa đủ với 0,15mol halogen X thì thu được 26,7gam muối. Tìm tên Halogen X?

giúp mình bài này với mn ơi
mình cần gấp nha mn
Cảm ơn mn nhiều
2Al+3[tex]X_{2}[/tex] --> 2Al[tex]X_{3}[/tex]
[tex]n_{AlX_{3}}[/tex] =[tex]\frac{2}{3}.n_{X_{2}}[/tex] =0,1(mol)
[tex]M_{AlX_{3}}[/tex] =[tex]\frac{m}{n}[/tex] =[tex]\frac{26,7}{0,1}[/tex] = 267(g/mol)
Có: [tex]M_{AlX_{3}}[/tex] = [tex]M_{Al}+3.M_{x}[/tex] =27+3.[tex]M_{x}[/tex] =>[tex]M_{x}[/tex] = 80(g/mol)
không có chất halogen nào nhá
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,464
5,257
1,049
28
2Al+3[tex]X_{2}[/tex] --> 2Al[tex]X_{3}[/tex]
[tex]n_{AlX_{3}}[/tex] =[tex]\frac{2}{3}.n_{X_{2}}[/tex] =0,1(mol)
[tex]M_{AlX_{3}}[/tex] =[tex]\frac{m}{n}[/tex] =[tex]\frac{26,7}{0,1}[/tex] = 267(g/mol)
Có: [tex]M_{AlX_{3}}[/tex] = [tex]M_{Al}+3.M_{x}[/tex] =27+3.[tex]M_{x}[/tex] =>[tex]M_{x}[/tex] = 80(g/mol)
không có chất halogen nào nhá

Kết luận gì thế ????


M = 80 => halogen là Br2
 
Top Bottom