Toán 9 Tìm tất cả các cặp số nguyên x,y

cuduckien

Học sinh
Thành viên
28 Tháng bảy 2022
194
130
31
Phú Thọ
Do nhận thấy rằng nếu (x, y) là nghiệm của (1) thì (−x, y) cũng là nghiệm của
(1) nên không mất tính tổng quát, giả sử x ≥ 0. Từ giả thiết, ta có:
(x− y)^2.(x+ y)^2 = 1+20y
Từ đó ta có: 1+20y ≥ 0 ⇔ y ≥ −1/20
Mà y là số nguyên nên y ∈ N. Suy ra (x− y)^2.(x+ y)^2 ≥ 1
• Giả sử (x− y)^2 = 1. Suy ra
(x+ y)^2 = 1+20y
⇔ 1+20y = y^2 +2x y+ x^2 ≥ y^2
⇒ 0 ≤ y ≤ 10
Nếu y là số lẻ thì (x+ y)^2 = 1+20y chia 8 dư 5 điều này vô lý do không có
số chính phương nào chia 8 dư 5. Vì vậy, y là số chẵn.
Xét các trường hợp y ∈ {0,2,4,6,8,10}, ta thấy các bộ (x, y) ∈ {(1,0),(5,4),(5,6)}
thỏa mãn (x+ y)^2 = 1+20y và (x− y)^2 = 1.
• Giả sử (x− y)^2 > 1. Do (x− y)^2
là số chính phương nên (x− y)^2 ≥ 4. Suy ra
1+20y ≥ 4(x+ y)^2 ≥ 4y^2 ⇒ 0 ≤ y ≤ 5
Với y ∈(0,4) thì 1 + 20y mới là số chính phương. Cả hai trường hợp này đều không thỏa mãn.
Vậy phương trình (1) có các nghiệm (x, y) ∈ {(1,0),(−1,0),(5,4),(−5,4),(5,6),(−5,6)}
 

truong2008

Học sinh
Thành viên
7 Tháng ba 2022
149
108
46
15
Bắc Giang
Do nhận thấy rằng nếu (x, y) là nghiệm của (1) thì (−x, y) cũng là nghiệm của
(1) nên không mất tính tổng quát, giả sử x ≥ 0. Từ giả thiết, ta có:
(x− y)^2.(x+ y)^2 = 1+20y
Từ đó ta có: 1+20y ≥ 0 ⇔ y ≥ −1/20
Mà y là số nguyên nên y ∈ N. Suy ra (x− y)^2.(x+ y)^2 ≥ 1
• Giả sử (x− y)^2 = 1. Suy ra
(x+ y)^2 = 1+20y
⇔ 1+20y = y^2 +2x y+ x^2 ≥ y^2
⇒ 0 ≤ y ≤ 10
Nếu y là số lẻ thì (x+ y)^2 = 1+20y chia 8 dư 5 điều này vô lý do không có
số chính phương nào chia 8 dư 5. Vì vậy, y là số chẵn.
Xét các trường hợp y ∈ {0,2,4,6,8,10}, ta thấy các bộ (x, y) ∈ {(1,0),(5,4),(5,6)}
thỏa mãn (x+ y)^2 = 1+20y và (x− y)^2 = 1.
• Giả sử (x− y)^2 > 1. Do (x− y)^2
là số chính phương nên (x− y)^2 ≥ 4. Suy ra
1+20y ≥ 4(x+ y)^2 ≥ 4y^2 ⇒ 0 ≤ y ≤ 5
Với y ∈(0,4) thì 1 + 20y mới là số chính phương. Cả hai trường hợp này đều không thỏa mãn.
Vậy phương trình (1) có các nghiệm (x, y) ∈ {(1,0),(−1,0),(5,4),(−5,4),(5,6),(−5,6)}
cuduckienanh ơi cho e hỏi anh học lớp mấy rồi ạ ??
 
  • Like
Reactions: lynox
Top Bottom