tìm số phức z thỏa đk cho trước khó, lạ

K

khicon96

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/tìm số phức z có điểm biểu diễn nằm trên dường tròn đơn vị sao cho z^5 và 1/z^2 có 2 acgument đối nhau
2/tìm số phức z thỏa mãn |z|=1 và z^5+1/z^2 là số thực
3/ tìm sphuc z sao cho z^5 và 1/z^2 có cùng modun và điểm biểu diễn cho z^5+1/z^2 nằm trên ox
 
Top Bottom