Hóa 12 Tìm mối quan hệ đề hsg

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
19
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
img_20201214_085200-jpg.169851

1583320944_chuong-5.002.png


Do dd chỉ chứa 2 muối nên dd gồm :
TH1 :Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2

Mg + 2Fe(NO3)3 = 2Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2
b/2..............b
Mg + Cu(NO3)2 = Mg(NO3)2 + Cu
c..........c
Mg + Fe(NO3)2 = Mg(NO3)2 + Fe
b.........b

=> [tex]\frac{b}{2}+c\leq a< \frac{3a}{2}+c[/tex]

TH2 : Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2

Mg + 2Fe(NO3)3 = 2Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2
b/2..............b
Mg + Cu(NO3)2 = Mg(NO3)2 + Cu
c..........c....................................c
Mg..................+ Fe(NO3)2.........= Mg(NO3)2 + Fe
(a - b/2 - c).........(a - b/2 - c)
Cu + Fe(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Fe
c.........[b - ( a - b/2 -c )]

=> [tex]c\geq \frac{b}{2}-a+c <=> a\geq \frac{b}{2}[/tex]

Mọi người xem giúp em xem thế nào với ạ. K biết làm như này đúng không :D
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
TH2 : Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2

Mg + 2Fe(NO3)3 = 2Fe(NO3)2 + Mg(NO3)2
b/2..............b
Mg + Cu(NO3)2 = Mg(NO3)2 + Cu
c..........c....................................c
Mg..................+ Fe(NO3)2.........= Mg(NO3)2 + Fe
(a - b/2 - c).........(a - b/2 - c)
Cu + Fe(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Fe
c.........[b - ( a - b/2 -c )]

=> c≥b2−a+c<=>a≥b2

Sai TH 2, vì dd gồm Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2 là điều không thể, theo thứ tự phản ứng
Mg + 2 Fe3+ -> 2 Fe2+ + Mg2+
Mg + Cu2+ = Mg2+ + Cu
Nếu còn Cu2+ => phải có Fe2+ như vậy thu được 3 muối Fe2+, Mg2+, Cu2+

Phản ứng Cu + Fe(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Fe => sai nghiêm trọng
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,367
1,923
241
19
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Sai TH 2, vì dd gồm Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2 là điều không thể, theo thứ tự phản ứng
Mg + 2 Fe3+ -> 2 Fe2+ + Mg2+
Mg + Cu2+ = Mg2+ + Cu
Nếu còn Cu2+ => phải có Fe2+ như vậy thu được 3 muối Fe2+, Mg2+, Cu2+

Phản ứng Cu + Fe(NO3)2 = Cu(NO3)2 + Fe => sai nghiêm trọng
Hờ hờ , lộn ngược rồi. :D . Cảm ơn chị ạ
 
Top Bottom