Hóa 12 Tìm mFe3O4

Trà Xanh Thuốc Sâu

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng sáu 2022
31
55
16
18
Nam Định

Attachments

 • 37B81160-36D6-4C67-9B3E-1EC0F8083859.jpeg
  37B81160-36D6-4C67-9B3E-1EC0F8083859.jpeg
  127.1 KB · Đọc: 14
 • 6DC91302-6C53-48B2-B013-0C4FE9A4ECAB.jpeg
  6DC91302-6C53-48B2-B013-0C4FE9A4ECAB.jpeg
  115.8 KB · Đọc: 14

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh

Trà Xanh Thuốc Sâu

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng sáu 2022
31
55
16
18
Nam Định
Bạn bảo toàn thiếu mất [imath]n_e[/imath] của [imath]NO[/imath] rồi nha vì khi cho [imath]AgNO_3[/imath] và dung dịch Y có cả [imath]Fe^{2+}[/imath] và [imath]H^{+}[/imath] dư thì chắc chắn phải có khí [imath]NO[/imath] nha
The RisMk quên mất à !
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta có [imath]mO_X = 40-32 =8 \to nO=0,5[/imath] mol
Ta lại có [imath]nHCl_{phản-ứng} = 2nO + 2nH_2 = 1+0,2 = 1,2 \to nHCl_{ban-đầu} = 1,44[/imath] mol
Ta có [imath]m_{kết-tủa} = mAgCl + mAg = 143,5.1,44+ nAg.108 \to nAg = 0,3[/imath] mol
Ta có [imath]nNO = \dfrac{nH^+}{4} = \dfrac{0,24}{4} = 0,06[/imath] mol [imath]\to n_e = 0,18[/imath] mol
[imath]\to nFe^{2+} = 0,18 + 0,3 = 0,48[/imath] mol
Trong dung dịch Y gồm [imath]Fe^{2+} :0,48[/imath] mol [imath]Fe^{3+} :a[/imath] mol và [imath]Cu^{2+} : b[/imath] mol [imath]Cl^- : 1,44[/imath] mol và [imath]H^+ : 0,24[/imath] mol
Ta có BT(ion) [imath]0,48.2 +3a + 2b +0,24 = 1,44 \to 3a + 2b = 0,24[/imath]
Ta lại có [imath]m_{kim-loại} = 32 = 0,48.56 + 56a + 64b \to 56a + 64b = 5,12[/imath]
Giải hệ phương trình ta được a = 0,064 mol và b= 0,024 mol [imath]\to nFe = 0,48 + 0,064 = 0,544[/imath] và [imath]nCu = 0,024[/imath] mol
Ta có [imath]nCuO<nCu \to 0< nCuO <0,024[/imath]
Ta lại có [imath]4nFe_3O_4 + nCuO = 0,5 \to 0,119<nFe_3O_4 < 0,125 \to 27,608<mFe_3O_4 <29[/imath]
[imath]\to D[/imath]
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức về bảo toàn ion tại đây.
 
 • Like
Reactions: Myfriend_FPT

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,482
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
@Trà Xanh Thuốc Sâu còn H+ dư mà anh phải có sản phẩm khử NO chứ ??, với lại chưa chắc Fe X đã phản hết với H+ nó có thể tham gia trung hòa Fe3+ mà ??
Em thấy nó làm sao ý đâu tính như vậy được ?
[imath]n_{O}=0,5[/imath]
[imath]n_{H_2}=0,1[/imath]
=>[imath]n_{H^+}(pư)=1,2[/imath]=>[imath]n_{H^+} dư=0,24[/imath]
BT Cl=>[imath]n_{AgCl}=1,44[/imath]=>[imath]m_{Ag}=32,4[/imath]=>[imath]n_{Ag}=0,3[/imath]
[imath]n_{NO}=4n_{H^+}(dư)=0,24=>n_{NO}=0,06[/imath]
[imath]56n_{Fe}+64n_{Cu}=32[/imath]
BT e:[imath]3n_{Fe}+2n_{Cu}=2n_O+2n_{H_2}+3n_{NO}+n_{Ag}=1,68[/imath]
=>[imath]n_{Fe}=0,544[/imath],[imath]n_{Cu}=0,024[/imath]
[imath]n_{Fe}(X) ≥ n_{H_2} (Bt e)[/imath] hay [imath]n_{Fe}(X) ≥ 0,1 =>[/imath][imath]n_{Fe_3O_4} ≤ 0,148[/imath]
[imath]n_{CuO} < 0,024[/imath](BT Cu)=>[imath]n_{Fe_3O_4}[/imath] > 0,119 (BT O)
=>0,119<[imath]n_{Fe_3O_4}[/imath] ≤ 0,148
=>27,608 < [imath]m_{Fe_3O_4}[/imath] ≤ 34,336=> D
 
 • Like
Reactions: The Ris
Top Bottom