Hóa 12 tìm m

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
[imath]m_{\text{rắn còn lại}}=m_{\text{rắn bđ}}-m_{\text{rắn pư}}=0,2m[/imath]
rắn phản ứng gồm có Cu, [imath]Fe_2O_3[/imath]
[imath]m_{rắn}=m_{bđ}-m_{Cu}-m_{Fe_2O_3}=0,2m[/imath]
số mol [imath]Fe_2O_3[/imath] và Cu pư lần lượt là x,y
=>như trên
 
Top Bottom