Hóa 12 tìm m

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
dễ thấy nO2 = 0,03 mol
=>ne = 0,12 mol =>nSO2 = 0,06 mol
gọi số mol O trong X là a
=>BTKG: m + mH2SO4 = m + 15,36 + mSO2 + mH2O(*)
có nH2SO4 = 2nSO2 + nO = 0,06 +a
nH2O = nH2SO4 = 0,06 +a
=> thế vào pt (*) ta được a = 0,18 mol => mO = 2,88 gam => M = mO/0,2222=12,96 gam
có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
 

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
dễ thấy nO2 = 0,03 mol
=>ne = 0,12 mol =>nSO2 = 0,06 mol
gọi số mol O trong X là a
=>BTKG: m + mH2SO4 = m + 15,36 + mSO2 + mH2O(*)
có nH2SO4 = 2nSO2 + nO = 0,06 +a
nH2O = nH2SO4 = 0,06 +a
=> thế vào pt (*) ta được a = 0,18 mol => mO = 2,88 gam => M = mO/0,2222=12,96 gam
có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
The Rissao nH2SO4=2nSO2+nO thế ạ ?
 
Top Bottom