Hóa 12 tìm m

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
Mol FeCO3 a mol. Fe(NO3)2 0,15 mol
FeCO3 -> FeO + CO2
a---------------a--------a
Fe(NO3)2 -> FeO + 2 NO2 + 0,5 O2
0,15-------------0,15-----0,3-------0,075
2 FeO + 0,5 O2 -> Fe2O3
0,3-------0,075------0,15
X: FeO a-015 và Fe2O3 0,15
=> Mol O = a+0,3
=> Mol HCl = 2*mol O => 1 = 2(a+0,3) => a = 0,2 => m = 116*0,2 = 23,2
ltv51em chỉ muốn hỏi khúc bôi vàng vì sao ra được vậy thôi ạ
 
Top Bottom