Toán 12 Tìm m

10112003mailinh@gmail.com

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười 2018
61
11
26
Đồng Nai
THPT Tam Hiệp

Nguyễn Hương Trà

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
18 Tháng tư 2017
3,551
3,764
621
21
Du học sinh
Foreign Trade University
Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến trên R
[tex]\fn_cm y=\frac{1}{3}(m-1)x^{3}-(m-1)x^{2}+x+2[/tex]
mọi người giúp mình bài này với ạh mình cảm ơn
TH1: m =1 => y'=1 vs mọi x => m=1 thỏa mãn
TH2: m khác 1 => y'=(m-1)x^2-2(m-1)x+1
ycbt <=> delta <=0
Kết hợp 2 TH lại tìm đc đk của m
 
Top Bottom