Toán 10 Tìm $m$ để $y = \sqrt{x - m - 1} + \sqrt{4x - m}$ xác định với mọi $x>0$

Bách Lý Thiên Song

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng chín 2020
887
680
111

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,304
3
4,621
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
$y = \sqrt{x - m - 1} + \sqrt{4x - m}$
ĐKXĐ:
$\left\{\begin{matrix} x - m - 1 \geq 0 \\ 4x - m \geq 0 \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x \geq m + 1 \\ x \geq \dfrac{m}{4} \end{matrix}\right.$
Để hàm số xác định với mọi $x >0$
Ta có: $\left\{\begin{matrix} m+1 <0 \\ \dfrac{m}{4} < 0 \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} m < -1 \\ m < 0 \end{matrix}\right.$
$\Leftrightarrow m < -1$

Có gì thắc mắc thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo kiến thức tại topic này nha
https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
 
Top Bottom