Toán 10 Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng cho trước (lớp 10)

Di Quân 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
55
40
26
Hà Nội
THPT Đông Anh

Di Quân 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
55
40
26
Hà Nội
THPT Đông Anh
Vì đây là hàm bậc 2, hệ số bậc cao nhất âm nên hàm nghịch biến khi [TEX]x>\frac{m-1}{2}[/TEX].
Khi đó hàm nghịch biến trên [TEX](1,2)[/TEX] khi [TEX]\frac{m-1}{2} \leq 1 \Leftrightarrow m \leq 3[/TEX].
  • Như vậy thì (1;2) là tập con của (m-1/2;+oo) phải không nhỉ?
 
  • Like
Reactions: 7 1 2 5
Top Bottom