Toán 9 Tìm m để có x tman P (x>0, x khác 4)

Alice_www

Mod Toán
Cu li diễn đàn
8 Tháng mười một 2021
1,665
4
2,130
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
c) [imath]P=\dfrac{3-\sqrt5}2[/imath]

[imath]\Rightarrow \dfrac{2-3\sqrt{x}}2=\dfrac{3-\sqrt5}2[/imath]

[imath]\Rightarrow -1+\sqrt5=3\sqrt{x}\Rightarrow \sqrt{x}=\dfrac{-1+\sqrt5}3\Rightarrow x=\dfrac{6-2\sqrt5}9[/imath]

d) [imath]P=mx\sqrt{x}-2mx+1[/imath]

[imath]\Rightarrow \dfrac{2-3\sqrt{x}}2=mx\sqrt{x}-2mx+1\Rightarrow 2-3\sqrt{x}=2mx\sqrt{x}-4mx+2[/imath]

[imath]\Rightarrow 2mx\sqrt{x}-4mx+3\sqrt{x}=0\Rightarrow 2mx-4m\sqrt{x}+3=0 (do\:\: x\ne 0)[/imath]

Đặt [imath]t=\sqrt{x}[/imath]

PT tt [imath]2mt^2-4mt+3=0[/imath] (*)
Xét [imath]m=0[/imath] thì [imath]3=0[/imath] (vô lí)
Xét [imath]m\ne 0[/imath]
Để có x thỏa mãn thì [imath](*)[/imath] có nghiệm dương khác [imath]0,1,2[/imath]

[imath]\Rightarrow \left\{\begin{matrix}\Delta\ge0\\S>0\\P>0\\3\ne 0\\2m-4m+3\ne 0\\8m-8m+3\ne 0\end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix}4m^2-6m\ge0\\m>0\\m\ne \dfrac{3}2\end{matrix}\right.\Rightarrow m>\dfrac{3}2[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Tổng hợp lý thuyết ôn thi HKII lớp 9 | Tổng hợp kiến thức cơ bản toán 9
 
Last edited:
  • Like
Reactions: qavkn123
Top Bottom