Hóa 9 Tìm kim loại nhóm IA và IIA

AlexisBorjanov

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tư 2020
773
734
121
Hà Nội
Earth
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Hoà tan 1,83g hh gồm 1 kim loại kiềm A và 1 kim loại kiềm thổ B vào H2O thu được ddC và 0,448 lít H2 (đktc).
1- Tính thể tích dd HCl 0,1M cần để trung hoà 1/2 dd C. (đã làm)
2- Biết rằng nếu thêm H2SO4 dư vào 1/2 ddC thu được 1,165g kết tủa. Xác định 2 kim loại A và B trong số các kim loại sau: Li, Na, K, Mg, Ca, Ba.
Em xin cảm ơn!
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
927
1,122
136
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Hoà tan 1,83g hh gồm 1 kim loại kiềm A và 1 kim loại kiềm thổ B vào H2O thu được ddC và 0,448 lít H2 (đktc).
1- Tính thể tích dd HCl 0,1M cần để trung hoà 1/2 dd C. (đã làm)
2- Biết rằng nếu thêm H2SO4 dư vào 1/2 ddC thu được 1,165g kết tủa. Xác định 2 kim loại A và B trong số các kim loại sau: Li, Na, K, Mg, Ca, Ba.
Em xin cảm ơn!
2. Đặt x là mol A
- TH1: kết tủa là $CaSO_4$
=> $n_{CaSO_4}$= [tex]\frac{233}{13600}[/tex] (xét với toàn bộ C)
Ta có: 0,5x + [tex]\frac{233}{13600}[/tex]=0,02
=> x= [tex]\frac{39}{6800}[/tex]
=> [tex]\frac{233}{13600}[/tex].40 + [tex]\frac{39}{6800}[/tex].A=1,83
=> A= 199,58 (không thỏa)
- TH2: kết tủa là $BaSO_4$
=> $n_{BaSO_4}$= 0,01
Ta có: 0,5x + 0,01=0,02
=> x=0,02
=> 0,02A+0,01.137=1,83
=> A:23 (Na)
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thời gian thì ghé Post xem thêm các bài về Sơ đồ PƯ và Điều chế nha ^ ^
 
Top Bottom