Hóa 12 Tìm % khối lượng

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
  • Like
Reactions: thuyduongne113

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,424
2,819
346
19
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
bạn nói rõ hơn theo bài trên được không ạ ?
landghosthmmmm
Ví dụ :
1 mol FeO + HNO3 --> NO2
bảo toàn e-->nNO2=1 mol
Mặt khác : Quy đổi: Fe:1 ; O:1 mol
Fe0 --> Fe+3 +3e
O0 + 2e-->O-2
N+5+e-->N+4
-->3nFe=nNO2+2nO
Bài kia có: Fe(OH)3 quy đổi: 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O
nước thì coi như triệt tiêu khi OH- +H+ =H2O
Oxit kia quy đổi với những oxit ban đầu thành Fe,O rồi bảo toàn e
 
  • Love
Reactions: thuyduongne113
Top Bottom