Hóa 12 Tìm khối lượng

Nguyễn Đăng Bình

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2019
2,154
1,938
321
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
img_2626-png.140984
nNa2O = 5x
nAl2O3 = 3x
-> Sau pư: NaOH (4x), NaAlO2 (6x)
+ nH2SO4 = 0,2
OH- + H+ -> H2O
--------4x
AlO2- + H+ + H2O - > Al(OH)3
-----------0,4 - 4x-----------------0,4 - 4x
-> 78(0,4 - 4x) = 2a
+ nH2SO4 = 0,58
Al(OH)3 + 3H+
------------(1,16 - 4x - 6x)
-> 1,16 - 10x = 3(6x - (a - 1,56)/78)
-> x = 0,05 / a = 7,8
-> m = 30,8 -> A?
 

Ha682002

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng chín 2019
14
1
6
21
Nghệ An
THPT
nNa2O = 5x
nAl2O3 = 3x
-> Sau pư: NaOH (4x), NaAlO2 (6x)
+ nH2SO4 = 0,2
OH- + H+ -> H2O
--------4x
AlO2- + H+ + H2O - > Al(OH)3
-----------0,4 - 4x-----------------0,4 - 4x
-> 78(0,4 - 4x) = 2a
+ nH2SO4 = 0,58
Al(OH)3 + 3H+
------------(1,16 - 4x - 6x)
-> 1,16 - 10x = 3(6x - (a - 1,56)/78)
-> x = 0,05 / a = 7,8
-> m = 30,8 -> A?
Bạn viết phương trình rõ ra được ko
 
Top Bottom