Hóa 12 Tìm khối lượng HNO3 đã phản ứng

Nguyễn Phúc Thiên

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
303
73
61
19
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nung nóng m gam hh X gồm Al và FexOy trong bình kín không chứa khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 5,376 lít H2.
- Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 0,336 lít H2.
Cho m gam hh X có thành phần như trên hòa tan hết vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch không chứa muối amoni và thoát ra khi NO duy nhất. Tìm khối lượng HNO3 đã phản ứng?
 

Nguyễn Huy Vũ Dũng

Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng tám 2019
1,373
2,588
336
Hải Phòng
....
Nung nóng m gam hh X gồm Al và FexOy trong bình kín không chứa khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 5,376 lít H2.
- Phần 2: tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 0,336 lít H2.
Cho m gam hh X có thành phần như trên hòa tan hết vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch không chứa muối amoni và thoát ra khi NO duy nhất. Tìm khối lượng HNO3 đã phản ứng?
Do phần 2 td NaOH dư thu đc H2 -> Al dư sau pư
Bảo toàn e: 3nAl=2nH2 ->nAl=0,01 mol
Bảo toàn e cho phần 1: 2nFe+3nAl=2nH2 ->nFe=0,225 mol
Hình như thiếu dữ kiện
 
Top Bottom