Toán Tìm GTNN của BĐT

C

chaugiang81

xy \geq 1 => xy + 1 \geq 2 hay P \leq $\dfrac{1}{2} $
vậy P min = $\dfrac{1}{2}$
không biết đúng không :)|
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom