Hóa 11 Tìm GTLN của a

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
17
Hưng Yên
Sao Hoả
Gọi lượng $H_2$ bơm vào hỗn hợp là a(mol)
Quy hỗn hợp 0,54 mol T về $CH_2$ và $H_2$ số mol lần lượt là b và 0,54
Bảo toàn O ta có: $a-3b=1,52.2-0,54$
Hỗn hợp 6,88 gam T giả sử gấp k lần hỗn hợp 0,54 mol T
Bảo toàn C ta có: $bk=0,48$
Phương trình khối lượng hỗn hợp: $14bk+0,54k.2-2ak=6,88$
Triệt k ta thu được phương trình: $\frac{b}{14b+1,08-2a}=\frac{3}{43}$
Giải hệ ta được $a=0,38;b=0,96$
Xếp hình theo dữ kiện đề bài ta được X là $CH_4$ Y là $C_4H_4$ Z là $C_4H_6$ số mol lần lượt trong 0,54 mol T là 0,4(mol); 0,1(mol) và 0,04(mol)
$\Rightarrow a=11,17(g)$
 
Top Bottom