Toán Tìm giá trị của ẩn

Tô Mi Vân

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng sáu 2014
67
12
51
Last edited by a moderator:

Tú Tí Tỡn ( Vozer)

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
79
57
91
22
điều kiện
[tex]\Delta =(2m+3)^{2}-4m\geq 0\Leftrightarrow ....[/tex]
áp dụng đl viet
[tex] x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=(x_{1}+x_{2})^{2}-2x_{1}x_{2}=(2m+3)^{2}-2m\Leftrightarrow 4m^{2}+10m+9[/tex] (2)
suy ra bt có gt nhỏ nhất khi (2) min. Đến đây bạn tự tìm nhé :)). Chú ý điều kiện của m :))
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Tô Mi Vân
Top Bottom