Hóa 9 Tìm CTPT

Linhbao_14

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng năm 2018
26
14
6
20
Hà Nội
Trường Trung học Cơ sở Dương Xá
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tiến hành phản ứng este giấy giữa một axit đơn chức và một rượu no đơn chức. Do phản ứng không hoàn toàn nên sau phản ứng tách ra được hỗn hợp X gồm este, axit và rượu.Lấy 1,55g X đốt cháy hoàn toàn thu được 1,736lít CO2(đktc)và 1,26g H2O.Lấy 1,55g X tác dụng vừa đủ với 125ml dd NaOH 0,1M.Trong hỗn hợp sau phản ứng có b gam muối và 0,74g rượu. Tách lấy toàn bộ lượng rượu rồi cho hóa hơi hoàn toàn thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,32g O2 đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Tìm CTPT của mỗi chất và tính hiệu suất phản ứng este hóa. Tìm%khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
Tiến hành phản ứng este giấy giữa một axit đơn chức và một rượu no đơn chức. Do phản ứng không hoàn toàn nên sau phản ứng tách ra được hỗn hợp X gồm este, axit và rượu.Lấy 1,55g X đốt cháy hoàn toàn thu được 1,736lít CO2(đktc)và 1,26g H2O.Lấy 1,55g X tác dụng vừa đủ với 125ml dd NaOH 0,1M.Trong hỗn hợp sau phản ứng có b gam muối và 0,74g rượu. Tách lấy toàn bộ lượng rượu rồi cho hóa hơi hoàn toàn thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,32g O2 đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Tìm CTPT của mỗi chất và tính hiệu suất phản ứng este hóa. Tìm%khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
nO2=0,01 mol ==> n rượu = 0,01 mol
gọi CTPT của rượu là CnH2n+2O ==> M rượu =0,74/0,01=74 gam ==> n=4 => rượu là C4H9OH
gọi CTPT của axit là CxHyCOOH ==> CTPT của este = CxHyCOOC4H9
gọi a,b,c là số mol của rượu, este, axit ta có
a+b= 0,01
nNaOH =0,0125 mol ==> b+c=0,0125
nCO2=0,0775 mol ==> c(x+1)+b(x+5)+4a =0,775
==>(b+c)(x+1)+4(a+b)=0,775
thay b+c=0,0125; a+b=0,01 ==>x=2
m X=1,55 gam
==> 74a+57b+c+(b+c)(12x+y+44)= 1,55
==> 74(a+b)+(b+c) +(b+c)(12x+y+44)-18b =1,55
thay a+b=0,01; b+c=0,0125; x=2 ta có:
0,0125y-18b= -0,0525 (*)
nH2O=0,07 mol ==> nH=0,14 mol
==> c(y+1)+b(y+9)+10a=0,14
==> (b+c)(y+1)+10(a+b)-2b =0,14
==> 0,0125y-2b=0,0275 (**)
từ (*),(**) ==>y=3 ; b=0,005
==> CTPT của axit là C2H3COOH; của este là C2H3COOC4H9
a=0,01-0,005=0,005; c=0,0125-0,005=0,0075 mol
==> % khối lượng mỗi chất trong X
 
  • Like
Reactions: NHOR

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
Tiến hành phản ứng este giấy giữa một axit đơn chức và một rượu no đơn chức. Do phản ứng không hoàn toàn nên sau phản ứng tách ra được hỗn hợp X gồm este, axit và rượu.Lấy 1,55g X đốt cháy hoàn toàn thu được 1,736lít CO2(đktc)và 1,26g H2O.Lấy 1,55g X tác dụng vừa đủ với 125ml dd NaOH 0,1M.Trong hỗn hợp sau phản ứng có b gam muối và 0,74g rượu. Tách lấy toàn bộ lượng rượu rồi cho hóa hơi hoàn toàn thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,32g O2 đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. Tìm CTPT của mỗi chất và tính hiệu suất phản ứng este hóa. Tìm%khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X.
@tiểu thiên sứ giải đúng, nhưng vì chọn công thức ở dạng cấu tạo nên bài giải rối khó theo dõi


X gồm a, b, c mol este CxHyO2, axit CnHmO2 và rượu CkH2k+2O với x = n + k và y = m + 2k
Mol CO2 = 0,0775
Mol H2O = 0,07
Bảo toàn khối lượng mO2 = mCO2 + mH2O - mX => mO2 = 3,12 g = 0,0975 mol
Bảo toàn mol O : 2a + 2b + c = 2*0,0775 + 0,07 - 2*0,0975 = 0,03
Mol NaOH = a + b = 0,0125 ==> c = 0,005
mol rượu sau xà phòng hóa = c + a = 0,32/32 = 0,01 ==> a = 0,005 và b = 0,0075
M rượu = 74 ==> rượu C4H10O ==> k = 4
mol CO2 ax + bn + 4c = 0,0775 ==> 0,005(n+4) + 0,0075n + 4*0,005 = 0,0775 ==> n = 3
Tương tự cho mol H2O ==> m = 4
Este : C7H12O2: CH2=CH-COO-C4H9 0,005 mol
Axit là C3H4O2 CH2=CH-COOH 0,0075 mol
Rượu C4H10O: C4H9-OH 0,005 mol
==> m mỗi chất
mol axit dùng = a + b = 0,0125
mol rượu dùng = a + c = 0,1
Hiệu suất = a/(a+c) = 50%
 
Top Bottom