Hóa 9 Tìm CTPT và tính % mỗi ankan

giah1664

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2021
195
141
46
17
Đồng Nai
THCS Bình Đa
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Hỗn hợp X gồm 2 ankan phân tử hơn kém nhau 28đvC .Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp X cần 2,24 lít oxi (0độ C,2 atm).Tìm CTPT và % mỗi ankan
X + O2 --> CO2 + H2O

[tex]n_{O_2}=\frac{P.V}{R.T}=\frac{2.2,24}{0,082.(0+273)}=0,2[/tex] (mol)
=> mO2 = 0,2 . 32 = 6,4 (g)

Gọi nCO2 = a (mol); nH2O = b (mol)

BTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O
=> mCO2 + mH2O = 1,76 + 6,4 = 8,16 (g)
=> 44a + 18b = 8,16 (I)

Bảo toàn O: 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O
=> 2a + b = 0,4 (II)

Giải hệ (I) (II): a = 0,12 ; b = 0,16

Gọi công thức chung của 2 ankan là : [tex]C_\bar{n}H_{2\bar{n}+2}[/tex]

[tex]C_\bar{n}H_{2\bar{n}+2}+(\frac{3\bar{n}+1}{2})O_2\overset{t^o}{\rightarrow}\bar{n}CO_2+(\bar{n}+1)H_2O[/tex]

[tex]\frac{\bar{n}}{\bar{n}+1}=\frac{0,12}{0,16}\rightarrow \bar{n}=3[/tex]
[tex]\Rightarrow \left\{\begin{matrix} C_2H_6 : x& \\ C_4H_{10}: y & \end{matrix}\right.[/tex] (mol)

Bảo toàn C: 2x + 4y = 0,12
Bảo toàn H: 6x + 10y = 0,16 . 2 = 0,32
=> x = 0,02 ; y = 0,02
=> % từng ankan
 

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
17
Hưng Yên
Sao Hoả
Hỗn hợp X gồm 2 ankan phân tử hơn kém nhau 28đvC .Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp X cần 2,24 lít oxi (0độ C,2 atm).Tìm CTPT và % mỗi ankan
Theo gt ta có: $n_{O_2}=0,2(mol)$
Gọi CTTQ của 2 ankan đó là $C_nH_{2n+2}$
$C_nH_{2n+2}+\frac{3n+1}{2}O_2\rightarrow nCO_2+(n+1)H_2O$
Ta có: $n_{C_nH_{2n+2}}=\frac{0,4}{3n+1}(mol)\Rightarrow M=4,4.(3n+1)\Rightarrow n=3$
Do đó 2 ankan chỉ có thể là $C_2H_6; C_4H_{10}$
$\Rightarrow \%V_{C_2H_6}=\%V_{C_4H_{10}}=50\%$
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Hỗn hợp X gồm 2 ankan phân tử hơn kém nhau 28đvC .Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp X cần 2,24 lít oxi (0độ C,2 atm).Tìm CTPT và % mỗi ankan

X: CnH2n+2 a mol
mX = 14na + 2a = 1,76
Mol O2 = 1,5na + 0,5a = 0,2
=> na = 0,12 và a = 0,04 => n = 3
=> hai ankan C2H6 và C4H10
Vì n = 3 là trung bình cộng của 2C và 4C => %mol mỗi chất = 50%
 

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
17
Hưng Yên
Sao Hoả
Top Bottom