Hóa 11 Tìm CTPT của ankin

VIẾT DUY

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng năm 2020
3
0
1
19
Hậu Giang
Thpt hậu giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Một hidrocacbon là đồng đẳng của axetilen tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng bình tăng thêm 2,05 g đồng thời xuất hiện 4,725g kết tủa vàng. Xác định ctpt của ankin?
2. Cho 5,4g ankin là đồng đẳng của axetilen, phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng tạo 16,1g kết tủa. Xác định ctpt của ankin.

À với cho mình hỏi luôn là ct tổng quát của pứ KMnO4 của ankin và ankadien là gì vậy ạ? Em cảm ơn
 

Cloroform

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng một 2020
243
50
61
20
Hà Tĩnh
THPT
1. Một hidrocacbon là đồng đẳng của axetilen tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng bình tăng thêm 2,05 g đồng thời xuất hiện 4,725g kết tủa vàng. Xác định ctpt của ankin?
Gọi CTTQ CnH2n-2
n(ankin) = 2,05/(14n-2)
kết tủa là CnH2n-3Ag
[tex]\frac{2,05}{14n-2}.(14n+105)=4,725[/tex]
=> n = 6
=> CT C6H10
2. Cho 5,4g ankin là đồng đẳng của axetilen, phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng tạo 16,1g kết tủa. Xác định ctpt của ankin.
Cách lm giống bài 1 nha bn
 
Top Bottom