Tim công thức (?????????)

Thảo luận trong 'Hiđrocacbon no' bắt đầu bởi making123, 29 Tháng một 2010.

Lượt xem: 489

 1. making123

  making123 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  [FONT=.VnTime]GIÚP EM VỚI[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]Bµi 26.[/FONT][FONT=.VnTime] §èt ch¸y hÕt 0,75g chÊt h÷u c¬ A. H¬i s¶n phÈm ch¸y ®­îc dÉn toµn bé qua b×nh ®ùng dung dÞch n­íc v«i trong cã d­ ë O0C. Khèi l­îng b×nh dung dÞch t¨ng thªm 1,33g. Trong ®ã läc t¸ch ®­îc 2(g) mét chÊt kÕt tña[/FONT]
  [FONT=.VnTime]MÆt kh¸c ph©n tÝch 0,15g A b»ng ph­¬ng ph¸p Kjel-dahl, khÝ NH3 sinh ra ®­îc dÉn vµo 18ml dung dÞch H2SO4 0,1M. L­îng axit d­ ®­îc trung hoµ võa ®óng b»ng 4ml dung dÞch NaOH 0,4M. X¸c ®Þnh CTPT A biÕt 1 lÝt h¬i A ë ®ktc nÆng 3,35g[/FONT]


  KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ:) <<<@-)
   
 2. doanngocthai

  doanngocthai Guest

  Lần 1:
  khối lượng bình tăng chính là: khối lượng CO2 + khối lượng H2O - khối lượng kết tủa.
  Mà ta đã có: số mol CO2 = n kết tủa=... (mol).
  có số mol kết tủa suy ra đc số mol H2O.
  Tính đc mC, mH.
  Lần 2:(A có chứa N)
  2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4. (*)
  H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + HOH. (**)
  Có số mol NaOH suy ra số mol H2SO4 ở (**)
  Có số mol tổng H2SO4 suy ra đc số mol H2SO4 ở (*) suy ra đc số mol NH3
  Tính đc mN
  SAu đó tính đc mO
  (Chú ý: phải tính số mol N ở 1 lần nhất định ví dụ: Ở lần 1 để tính đc mO chính xác)
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY