tim công thưc phân tử

Thảo luận trong 'Hiđrocacbon no' bắt đầu bởi making123, 1 Tháng hai 2010.

Lượt xem: 500

 1. making123

  making123 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  [FONT=.VnTime]Bµi 10[/FONT][FONT=.VnTime]:KhÝ CO2 sinh ra khi ®èt 33,6 lÝt hçn hîp propan vµ butan ®­îc dÉn vµo dung dÞch NaOH t¹o ra 286,2 g Na2CO3 vµ 252g NaHCO3. H·y x¸c ®Þnh thµnh phÇn % thÓ tÝch cña hçn hîp hai hi®rocacbon trªn. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc?[/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime][/FONT]
  [FONT=.VnTime]hay chien thang [/FONT]
   
 2. huutrang93

  huutrang93 Guest

  Gọi a và b là số mol propan và butan
  Ta có 2 p/t nguyên tố Cacbon
  [TEX]a+b=1,5[/TEX]
  [TEX]3a+4b=\frac{286,2}{106}+\frac{252}{84}=5,7[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow a=0,3 (mol); b=1,2 (mol)[/TEX]
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY