Hóa 11 tìm công thức phân tử của hidrocacbon

nguyen.phuong.anh138@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2020
280
137
61
19
Hà Nội
THPT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp khí A chứa hiđro, một ankan và một anken. Dẫn 15,68 lít A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì thu được 13,44 lít hỗn hợp khí B. Dẫn B đi qua bình đựng nước brom thì màu của dung dịch nhạt đi, khối lượng của bình tăng thêm 5,6 g. Sau thí nghiệm, còn lại 8,96 lít hỗn hợp khí C có tỉ khối đối với hiđro là 20,25. Biết các thể tích được đo ở đktc và các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
Xác định công thức phân tử
@Tùng Lê @Toshiro Koyoshi
 

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
975
558
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
A làm nhạt màu dung dịch Br2 => H2 hết anken dư
V(anken dư)= 4.48(l)
n(anken)= 0.2
m(anken)= 5.6
=> M=28 (C2H4)
nH2(pư)= nA - nB= 0.1(mol)
=> nC2H6= 0.1(mol)
gọi ankan là CnH2n+2:0.3(mol)
mC= 0.3(14n + 2) + 0.1x30= 16.2
=> n=3
 
Top Bottom