tìm công thức axit

F

fighting_h2508

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho từ từ 2 axit no, đơn chức , mạch thẳng, khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC, vào 200 ml dung dịch gồm Na2CO3 1M và KHCO3 0,5M, khuấy mạnh, sao cho không có bọt khí xuất hiện. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch thu được cần dùng 400 ml dung dịch KOH 0,5M. Cô cạn dd thu được sau phản ứng thì được 47,6 gam muối khan. Axit có KLPT nhỏ hơn trong hh ban đầu là
 
C

cam25101998

Cho từ từ 2 axit no, đơn chức , mạch thẳng, khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đvC, vào 200 ml dung dịch gồm Na2CO3 1M và KHCO3 0,5M, khuấy mạnh, sao cho không có bọt khí xuất hiện. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch thu được cần dùng 400 ml dung dịch KOH 0,5M. Cô cạn dd thu được sau phản ứng thì được 47,6 gam muối khan. Axit có KLPT nhỏ hơn trong hh ban đầu là

nNa2CO3 = 0,2; nKHCO3 = 0,1
dd sau phản ứng td vừa đủ với 0,2 mol KOH => nHCO3- sau pư = 0,2 < 0,2 + 0,1
=> Na2CO3 còn dư

=> naxit = 0,1

mH2O tạo thành = nKOH.18 = 3,6

bảo toàn khối lượng
maxit + mNa2CO3 + mKHCO3 + mKOH = m muối + mH2O tạo thành
<=> mxait = 47,6 + 3,6 - 0,2.56 - 0,2.106 - 0,1.100 = 8,8

=> Mtrb 2 axit = 8,8/0,1 = 88 => Rtrb 2 axit = 88-45 = 43
=> 2 axit phải là C2H5COOH (a mol) và C4H9COOH (b mol)

Vậy axit có KLPT nhỏ hơn là C2H5COOH
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom