Hóa 12 Tìm chất

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta thấy khi tăng nhiệt độ thì chất [imath]X_1[/imath] hòa tan thêm được [imath]8-5 = 3[/imath] gam chất rắn vậy đó cũng chính là khối lượng chất rắn thoát ra
[imath]\to \%X_1 = \dfrac{3}{8}= 37,5\%[/imath] khối lượng [imath]X_1[/imath] tách ra khỏi dung dịch
Với [imath]X_2[/imath] ta có lượng tăng thêm là [imath]5-4 =1[/imath] gam chất răn [imath]\to \%X_2= \dfrac{1}{5} = 20\%[/imath]
Tương tự với [imath]X_3[/imath] ta thấy lượng tăng thêm là [imath]3-1=2[/imath] gam chất rắn [imath]\to \%X_3 = \dfrac{2}{3} =66,67\%[/imath]
[imath]X_4[/imath] ta có khi nhiệt độ tăng thì độ tan giảm tức là khi nhiệt độ giảm độ tan tăng ứng với nó là dung dịch [imath]X_4[/imath] sẽ chưa bão hòa ở 0 độ C nên không có chất răn tách ta
Vậy [imath]X_3[/imath] là chất tách với phần trăm nhiều nhất
Tham khảo thêm kiến thức về độ tan tại đây.
 
Last edited:

Trà Xanh Thuốc Sâu

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng sáu 2022
31
55
16
18
Nam Định
Top Bottom