Hóa 12 Tìm chất

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,303
141
19
Thái Bình
THPT Thái NInh
Ta có [imath]E,F[/imath] đều là các chất hoặc hợp chất của [imath]Fe[/imath]
[imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath] tác dụng với 1 chất [imath]X[/imath] cho ra 2 sản phẩm khác nhau
Vậy ta đoán được [imath]E,F[/imath] có 1 chất là [imath]Fe[/imath] và 1 chất là [imath]FeSO_4[/imath]
Vì cả [imath]E,F[/imath] tác dụng với [imath]Y[/imath] đều cho ra [imath]Fe_2(SO_4)_3[/imath]
vậy [imath]Y[/imath] là [imath]H_2SO_4[/imath]
Vì [imath]M_E<M_F[/imath] nên [imath]E[/imath] chỉ có thể là [imath]Fe[/imath]
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức về kim loại tại đây.
 
Top Bottom