Tìm bộ NST

B

bdh_115

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ở một loài :cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm ,còn cơ thể đực giảm phân bình thường .Qua thụ tinh tạo ra dc 512 kiểu tổ hợp .Biết loài có bộ NST gồm các cặp NST có cấu trúc khác nhau .Bộ NST của loài là
 
H

hocmai2704

Gọi bộ NST là 2n.
Có 1 cặp trao đổi đoạn tại 1 điểm cho 4 loại giao tử, còn lại cho 2 loại giao tử=> Cơ thể cái cho 2^(n-1)x4 = 2^(n+1) giao tử.
Cơ thể đực cho 2^n giao tử
=> 2^(n+1) x 2^n = 512 => 2n + 1 = 9 => 2n = 8.
 
Top Bottom