tiếp nhé andehit xe ton ( giải chi tiết mình cần gấp lắm)

Thảo luận trong 'Cacbohiđrat' bắt đầu bởi hoa_dh, 2 Tháng chín 2011.

Lượt xem: 30,646

 1. hoa_dh

  hoa_dh Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Câu 25: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.
  Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là
  A. O=CH-CH=O. B. CH2=CH-CH2-OH. C. CH3COCH3. D. C2H5CHO.
  Câu 27: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là
  A. HCHO và 50,56%. B. CH3CHO và 67,16%.
  C. CH3CHO và 49,44%. D. HCHO và 32,44%.
  Câu 28: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 17,8. B. 24,8. C. 10,5. D. 8,8.
  Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
  A. 7,8. B. 8,8. C. 7,4. D. 9,2.
  Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là
  A. 15,3. B. 13,5. C. 8,1. D. 8,5.
   
 2. domtomboy

  domtomboy Guest

  câu 25:
  n Ag = 0,12 mol
  => n HCHO = 0,03 mol
  nCH3OH=0,0375 mol
  ==>H= 80% ==> B
  câu 26:
  nH2O=nCO2
  t/d Cu(OH)2 trong kiềm ==> D
  câu27:
  nH2= 0,5 mol = n hh anđehit
  nCO2= 0,7 mol
  ===> số nguyên tử C trung bình trong X là = 1,4 --> m hh andehit
  ==> X là HCHO và % =32,44 % (pt khối lượng và pt số mol --> giải hệ)
  ===> D
  câu 28:
  n H2= 0,5 mol
  nO2=0,8 mol
  gọi CTTQ : CnH2nO ( n là số ntu trung bình_
  viết pt---> tính nư bài 27
  câu29:+ câu 30
  tính nAg
  2 trường hợp :
  th1: hh đầu có HCHO--> and kế tiếp ( nếu thoả thì k cần xét th2)
  th2: hh đầu k có HCHO --> n hh đầu = 1/2 nAg
  ---> tính tiếp

  mình hơi vội!
   
 3. hienzu

  hienzu Guest

  [​IMG]
  0,03.............0,12

  \Rightarrown(CH3OH)pư=0,03(mol)
  [​IMG]

  .
  CT chung X,Y:[​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  HCHO:a(mol)
  CH3CHO:b(mol)
  [tex]\left\{ \begin{array}{l} a+b = 0,5 \\ a +2b =0,7 \end{array} \right.[/tex]
  [​IMG]
  \Rightarrow%X=50,56%

  tương tự câu kia\RightarrownH2=0,5=nCnH2nO
  [​IMG]
  0,5.................0,8
  \Rightarrow n=1,4
  \Rightarrowm(14n+16).0,5=17,8(g)

  [​IMG]
  a.......................................a
  Có:[​IMG]

  \Rightarrown=1,5(n trung bình nha)\RightarrowHCHO;CH3CHO
  2 rượu:CH3OH và C2H5OH
  Ad sơ đố đường chéo\RightarrownHCHO=nCH3CHO=0,5
  HCHO\Rightarrow4Ag
  x...........4x
  CH3CHO\Rightarrow2Ag
  x..............2x
  \Rightarrow6x=0,6\Rightarrowx=0,1

  \Rightarrowm=0,1.32+0,1.46=7,8
  Bài này tương tự:D
   
 4. pety_ngu

  pety_ngu Guest

  cấu 29
  mình cũng có đề tuơgn tự như thế này
  mà mình thấy vô lí
  nên như bạn ở trên giải thì tỉ khối so với hidro là hoàn toàn đúng
  nhưng đề cho 13.75
  mà HCHO lại lớn hơn 27.5 nên cái ni vô lí
   
 5. hung1107

  hung1107 Guest

  M= 27.5 là M của hh Y, có H2O là 18< 27.5 rồi bạn còn hơi hh andehit > 27.5
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY