Ngoại ngữ Tiếng Nhật (theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい2か きょうしつ/ Bài 2: Lớp học
Tiết 8: 日本からのてがみ/ Thư Nhật Bản
Đọc thư sau và trả lời câu hỏi:
IMG_20200419_120647.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい3か がっこう/ Bài 3: Trường học
Tiết 1: かいわ/ Hội thoại + かんじ/ Chữ Hán
1. Hội thoại

Đọc đoạn hội thoại sau:
IMG_20200421_131254.jpg
Bản dịch tham khảo:
IMG_20200421_131354.jpg
2. Từ vựng
IMG_20200421_131441.jpg
IMG_20200421_131520.jpg
Các dạng câu đã xuất hiện:
IMG_20200421_131645.jpg
3. Chữ Hán
IMG_20200421_131731.jpg
BTVN:
Viết lại từ mới 5 lần mỗi từ, chữ Hán 10 lần mỗi chữ.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい3か がっこう/ Bài 3: Trường học
Tiết 2: れんしゅう/ Luyện tập (1)
Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200422_120637.jpg
IMG_20200422_120936.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい3か がっこう/ Bài 3: Trường học
Tiết 3: れんしゅう/ Luyện tập (2)
Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200422_121017.jpg
IMG_20200422_121043.jpg
 
  • Like
Reactions: S I M O

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい3か がっこう/ Bài 3: Trường học
Tiết 4: れんしゅう/ Luyện tập (3)
Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200422_121117.jpg
IMG_20200422_121145.jpg
IMG_20200422_121217.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい3か がっこう/ Bài 3: Trường học
Tiết 5: れんしゅう/ Luyện tập (4)
しゅくだい/ Bài tập

Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200422_121256.jpg
IMG_20200422_121327.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい3か がっこう/ Bài 3: Trường học
Tiết 6: せつめい/ Giải thích (1)
Đọc bài sau:
IMG_20200422_121352.jpg
IMG_20200422_121434.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい3か がっこう/ Bài 3: Trường học
Tiết 7: せつめい/ Giải thích (2)
Đọc bài sau:
IMG_20200422_121505.jpg
IMG_20200422_121544.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい3か がっこう/ Bài 3: Trường học
Tiết 8: 日本からのてがみ/ Thư Nhật Bản
Đọc thư sau và trả lời câu hỏi:
IMG_20200422_121619.jpg
 
Top Bottom