Ngoại ngữ Tiếng Nhật (theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい10か ねんれい、にんずう/ Bài 10: Tuổi tác, số người
Tiết 3: れんしゅう/ Luyện tập (1)
Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200406_183245.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい10か ねんれい、にんずう/ Bài 10: Tuổi tác, số người
Tiết 4: れんしゅう/ Luyện tập (2)

Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200406_183451.jpg
Mình đã setup đèn rồi nên nếu có mờ thì các bạn chỉnh lên HD hoặc thông cảm cho mình nhé:Tuzki3
Mong các bạn muốn học làm bài.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい10か ねんれい、にんずう/ Bài 10: Tuổi tác, số người
Tiết 5: れんしゅう/ Luyện tập (3)

Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200406_183600.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい10か ねんれい、にんずう/ Bài 10: Tuổi tác, số người
Tiết 6: れんしゅう/ Luyện tập (4)

Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200406_183657.jpg
IMG_20200406_183745.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい10か ねんれい、にんずう/ Bài 10: Tuổi tác, số người
Tiết 7: れんしゅう/ Luyện tập (5)

Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200406_183758.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい10か ねんれい、にんずう/ Bài 10: Tuổi tác, số người
Tiết 8: せつめい/ Giải thích

Đọc bài sau:
IMG_20200406_183834.jpg
IMG_20200406_183912.jpg
Mình đã tính lại và tổng học xong giáo trình này mất 660 ngày (nếu chương trình học lớp 11 và 12 giống như lớp 10)
Tính đến hôm nay là hoàn thành xong bài 7 của chương trình lớp 7. Và mình sẽ cố gắng đuổi chương trình.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい11か じかん/ Bài 11: Thời gian
Tiết 1: かいわ/ Hội thoại + かんじ/ Chữ Hán
1. Hội thoại

Đọc bài hội thoại sau:
IMG_20200408_114630.jpg
Bản dịch tham khảo:
IMG_20200408_114746.jpg
IMG_20200408_114817.jpg
2. Từ vựng
IMG_20200408_114913.jpg
3. Chữ Hán
IMG_20200408_115244.jpg
IMG_20200408_115118.jpg
BTVN:
Viết từ vựng mỗi từ 5 lần, chữ Hán mỗi từ 10 lần.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい11か じかん/ Bài 11: Thời gian
Tiết 2: れんしゅう/ Luyện tập (1)
Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200408_123040.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい11か じかん/ Bài 11: Thời gian
Tiết 3: れんしゅう/ Luyện tập (2)
Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200408_123259.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい11か じかん/ Bài 11: Thời gian
Tiết 4: れんしゅう/ Luyện tập (3)

Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200408_123242.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい11か じかん/ Bài 11: Thời gian
Tiết 5: れんしゅう/ Luyện tập (4)

Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200408_123344.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい11か じかん/ Bài 11: Thời gian
Tiết 6: れんしゅう/ Luyện tập (5)
しゅくだい/ Bài tập (1)

Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200408_123439.jpg
 
Last edited:

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい11か じかん/ Bài 11: Thời gian
Tiết 7: れんしゅう/ Luyện tập (6)
しゅくだい/ Bài tập (2)

Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200408_123513.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい11か じかん/ Bài 11: Thời gian
Tiết 8: せつめい/ Giải thích

Đọc bài sau:
IMG_20200408_123613.jpg
IMG_20200408_123647.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい12か しょうかい/ Bài 12: Giới thiệu
Tiết 1: かいわ/ Hội thoại (1)

Đọc bài hội thoại sau:
IMG_20200410_120140.jpg
Bản dịch tham khảo:
IMG_20200410_120419.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい12か しょうかい/ Bài 12: Giới thiệu
Tiết 2: かいわ/ Hội thoại (2)

Đọc bài hội thoại sau:
IMG_20200410_130235.jpg
Bản dịch tham khảo:
IMG_20200410_130309.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい12か しょうかい/ Bài 12: Giới thiệu
Tiết 3: かんじ/ Chữ Hán
1. Từ vựng
IMG_20200410_130420.jpg
2. Chữ Hán
IMG_20200410_130510.jpg
IMG_20200410_130745.jpg
BTVN:
Viết từ vựng mỗi từ 5 lần, chữ Hán mỗi từ 10 lần.
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい12か しょうかい/ Bài 12: Giới thiệu
Tiết 4: れんしゅう/ Luyện tập (1)
Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200410_130914.jpg
IMG_20200410_131004.jpg
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
だい12か しょうかい/ Bài 12: Giới thiệu
Tiết 5: れんしゅう/ Luyện tập (2)
Hoàn thành các bài tập sau:
IMG_20200410_131033.jpg
IMG_20200410_131122.jpg
 
Top Bottom