tích số ion của nước

T

thuha309

S

sam_chuoi

Umbala

Tích số ion của nước <10^-14 khi trong môi trường axít, > khi trong môi trường kiềm và = khi trong môi trường trung tính. Thường xét ở 25 độ C.
 
Top Bottom