Sinh 12 Tỉ lệ xuất hiện bộ ba

Tran =.=

Học sinh
Thành viên
7 Tháng sáu 2022
93
74
36
18
Nghệ An

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Vì đề cho mRNA nhân tạo nên số trường hợp sẽ là tối đa, em mà tự cho 1 số nu cụ thể sẽ không hợp lý đâu, mình cần tiếp cận theo hướng xác suất nhé.

Có 3 vị trí, có 3 loại nu, vậy sẽ là số cách sắp xếp có thứ tự của 3 loại nu mà không trùng lặp => dùng chỉnh hợp

Mà mỗi vị trí cụ thể là nu nào thì phải nhân tỉ lệ của nu đó.

Nên Em dùng chỉnh hợp để tính số cách sắp xếp của 3 nu trong 1 bộ ba, sau đó nhân với tỉ lệ từng loại nu để ra được TL các bộ va có chứa 3 loại nu.

[math]A\binom{3}{3}.(5/12).(4/12).(3/12)=2,89\%[/math]
 

Tran =.=

Học sinh
Thành viên
7 Tháng sáu 2022
93
74
36
18
Nghệ An
Vì đề cho mRNA nhân tạo nên số trường hợp sẽ là tối đa, em mà tự cho 1 số nu cụ thể sẽ không hợp lý đâu, mình cần tiếp cận theo hướng xác suất nhé.

Có 3 vị trí, có 3 loại nu, vậy sẽ là số cách sắp xếp có thứ tự của 3 loại nu mà không trùng lặp => dùng chỉnh hợp

Mà mỗi vị trí cụ thể là nu nào thì phải nhân tỉ lệ của nu đó.

Nên Em dùng chỉnh hợp để tính số cách sắp xếp của 3 nu trong 1 bộ ba, sau đó nhân với tỉ lệ từng loại nu để ra được TL các bộ va có chứa 3 loại nu.

[math]A\binom{3}{3}.(5/12).(4/12).(3/12)=2,89\%[/math]
yuperEm cảm ơn ạ.
-.-
 
View previous replies…
Top Bottom