Toán Tỉ lệ thể tích

Dun-Gtj

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
395
430
179
Thanh Hóa
..
Hình như câu này sai bà à
2.4 là chu vi chứ ko phải bán kính
Ây gu, tui bị bệnh hấp tấp ông thông cảm :p ak mà ông đọc bài trên của tui xem đúng k vs, số xấu hoang mang dễ sợ.
Bài 1: Từ một tấm ton hình chữ nhật có kích thước 50cmx 240cm, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo 2 cách như sau:

C1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

C2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau,rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

V1 là thể tích của thùng được gò theo cách 1, V2 là tổng thể tích của 2 thùng gò theo cách 2.

Tính V1/V2.
[tex]2\pi R=2.4 => R = \frac{1.2}{\pi } => V_{1}=\pi R^{2}\times 0.5=\frac{0.72}{\pi }[/tex]
[tex]2\pi R=1.2 => R =\frac{0.6}{\pi } => V_{2}=2\pi R^{2}\times 0.5=\frac{0.36}{\pi }[/tex]
[tex]=> \frac{V_{1}}{V_{2}}=\frac{0.72}{0.36}= 2[/tex]
 
  • Like
Reactions: Trường Xuân
Top Bottom