Sinh 10 Tỉ lệ giao tử

bichduyendongkho@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
66
58
36

ha_duong21

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
6 Tháng một 2020
969
2,525
316
Vinh
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 3
View attachment 209987
View attachment 209988
Dạ mọi người cho em hỏi tại sao không phải là AB/aBXD : Ab/abXd : XD : Xd ạ?
Còn trường hợp GP I bình thường, không phân li trong GP II thì kết quả sẽ như nào ạ?
Em bị ngu phần này ạ!
bichduyendongkho@gmail.comChào chị ạ
Theo đề trên thì khi chị phân tích ra sẽ xảy ra hai trường hợp.
Vì [imath]\dfrac{AB}{ab}[/imath] không phân li ở GP 1 :
Nếu giao tử Ab và aB cùng phân li về một cực tb sẽ tạo ra hai loại giao tử [imath]\dfrac{Ab}{aB} và \dfrac{AB}{ab}[/imath]

Nếu giao tử Ab và ab cùng phân li về một cực tb sẽ tạo ra hai loại giao tử [imath]\dfrac{Ab}{ab} và \dfrac{AB}{aB}[/imath]

Cặp gen [imath]X^DX^d[/imath] giảm phân bình thường cho ra giao tử [imath]X^D ; X^d[/imath]
Lúc kết hợp cả hai cái thì sẽ xảy ra các TH:
-TH1 : Giao tử [imath]\dfrac{Ab}{aB} và \dfrac{AB}{ab}[/imath] cùng kết hợp với [imath]X^D[/imath] ; [imath]X^d[/imath] đi một mình hoặc Giao tử [imath]\dfrac{Ab}{ab} và \dfrac{AB}{aB}[/imath] cùng kết hợp với [imath]X^D[/imath] ; [imath]X^d[/imath] đi một mình
-TH2 : Giao tử [imath]\dfrac{Ab}{ab} và \dfrac{AB}{aB}[/imath] cùng kết hợp với [imath]X^d[/imath] ; [imath]X^D[/imath] đi một mình hoặc Giao tử [imath]\dfrac{Ab}{aB} và \dfrac{AB}{ab}[/imath] cùng kết hợp với [imath]X^d[/imath] ; [imath]X^D[/imath] đi một mình

Không có TH như chị nói do giao tử không phân li chỉ kết hợp một trong hai giao tử phân li bình thường (còn một giao tử không được kết hợp sẽ được kết hợp với giao tử O)

TH GP I bình thường và rối loạn ở GP 2 thì
Sau khi kết thúc kì sau GP1 sẽ cho ra hai tế bào , một tb chứa [imath]\dfrac{AB}{Ab}[/imath] và một tb [imath]\dfrac{aB}{ab}[/imath]
Nếu GP2 bình thường sẽ cho ra 4 giao tử khi có hvg nhưng không bình thường thì ở kì sau II các nst phân li không đồng đều dồn về một cực của tb => tb sau GP cho ra giao tử AB Ab ; aB ab ; O (em đang xét hoán vị B-b)
Chị có thể xem qua bài này ạ Giảm phân
-------
Chúc chị học tốt ạ
Chị có thể xem qua Trọn bộ kiến thức Miễn phí HƯỚNG TỚI KÌ THI THPT 2022
 

bichduyendongkho@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
66
58
36
Chào chị ạ
Theo đề trên thì khi chị phân tích ra sẽ xảy ra hai trường hợp.
Vì [imath]\dfrac{AB}{ab}[/imath] không phân li ở GP 1 :
Nếu giao tử Ab và aB cùng phân li về một cực tb sẽ tạo ra hai loại giao tử [imath]\dfrac{Ab}{aB} và \dfrac{AB}{ab}[/imath]

Nếu giao tử Ab và ab cùng phân li về một cực tb sẽ tạo ra hai loại giao tử [imath]\dfrac{Ab}{ab} và \dfrac{AB}{aB}[/imath]

Cặp gen [imath]X^DX^d[/imath] giảm phân bình thường cho ra giao tử [imath]X^D ; X^d[/imath]
Lúc kết hợp cả hai cái thì sẽ xảy ra các TH:
-TH1 : Giao tử [imath]\dfrac{Ab}{aB} và \dfrac{AB}{ab}[/imath] cùng kết hợp với [imath]X^D[/imath] ; [imath]X^d[/imath] đi một mình hoặc Giao tử [imath]\dfrac{Ab}{aB} và \dfrac{AB}{ab}[/imath] cùng kết hợp với [imath]X^D[/imath] ; [imath]X^d[/imath] đi một mình
-TH2 : Giao tử [imath]\dfrac{Ab}{ab} và \dfrac{AB}{aB}[/imath] cùng kết hợp với [imath]X^d[/imath] ; [imath]X^D[/imath] đi một mình hoặc Giao tử [imath]\dfrac{Ab}{aB} và \dfrac{AB}{ab}[/imath] cùng kết hợp với [imath]X^d[/imath] ; [imath]X^D[/imath] đi một mình

Không có TH như chị nói do giao tử không phân li chỉ kết hợp một trong hai giao tử phân li bình thường (còn một giao tử không được kết hợp sẽ được kết hợp với giao tử O)
Chị có thể xem qua bài này ạ Giảm phân
-------
Chúc chị học tốt ạ
Chị có thể xem qua Trọn bộ kiến thức Miễn phí HƯỚNG TỚI KÌ THI THPT 2022
Hắc Tử Thiên Nhicòn nếu không phân li trong GP II thì kết quả sẽ như nào ạ?
 
  • Love
Reactions: ha_duong21
View previous replies…

ha_duong21

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
6 Tháng một 2020
969
2,525
316
Vinh
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 3
vậy mấy giao tử mà không GP II là: 1ABXD : 1AbXD: 1aBXD : 1abXD : 4 Xd đúng không ạ?
bichduyendongkho@gmail.comkhông chị , nếu chị xét cả TH hoán vị ở A-a thì các giao tử tạo ra tương tự như hvg ở B-b
sau chị chia ra hai trường hợp :
1 là TH hoán vị gen B-b kết hợp với [imath]X^D[/imath] : 1 AB Ab[imath]X^D[/imath] ; 1aB ab[imath]X^D[/imath] ; 2 [imath]X^d[/imath] hoặc kết hợp với [imath]X^d[/imath]: 1AB Ab [imath]X^d[/imath] ;1aB ab[imath]X^d[/imath] ; 2[imath]X^D[/imath]
TH còn lại là hvg ở A-a tương tự
 
  • Wow
Reactions: Quana26

bichduyendongkho@gmail.com

Học sinh
Thành viên
2 Tháng mười một 2019
66
58
36
không chị , nếu chị xét cả TH hoán vị ở A-a thì các giao tử tạo ra tương tự như hvg ở B-b
sau chị chia ra hai trường hợp :
1 là TH hoán vị gen B-b kết hợp với [imath]X^D[/imath] : 1 AB Ab[imath]X^D[/imath] ; 1aB ab[imath]X^D[/imath] ; 2 [imath]X^d[/imath] hoặc kết hợp với [imath]X^d[/imath]: 1AB Ab [imath]X^d[/imath] ;1aB ab[imath]X^d[/imath] ; [imath]X^D[/imath]
TH còn lại là hvg ở A-a tương tự
Hắc Tử Thiên NhiCái đầu tiên là 1Xd chứ ạ? Hay là 2Xd?
 
  • Love
Reactions: ha_duong21
Top Bottom