Hóa 12 Thứ tự phản ứng

Dinh Chi Cong

Học sinh
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
39
12
21
23
Yên Lập

NHOR

Cựu Mod Hóa
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
2,369
4,280
584
Quảng Trị
École Primaire Supérieure
axit mạnh hơn nước nên pư K + HCl = KCl + 1/2 H2 trước, nếu dư mới tiếp tục pư vs h2o nhé!!
à lộn.... Vì K>Mg nên K pư trước, sorry, nhầm đề!!!
 
Top Bottom