English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 9
Question 17:
I can’t stand the car_____________. Therefore, I hate traveling by car.
A. illness
B. sickness
C. ailment
D. disease
Question 18:
You will have to_____________your holiday if you are too ill to travel.
A. put aside
B. call off
C. back out
D. cut down
 

Lan Chu

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2021
86
126
31
16
Hà Nội
TH
EXERCISE 9
Question 17:
I can’t stand the car_____________. Therefore, I hate traveling by car.
A. illness
B. sickness
C. ailment
D. disease

Question 18:
You will have to_____________your holiday if you are too ill to travel.
A. put aside
B. call off
C. back out
D. cut down
 

lehuong1104

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười một 2021
97
105
21
EXERCISE 9
Question 17: I can’t stand the car_____________. Therefore, I hate traveling by car.
A. illness
B. sickness
C.
ailment
D. disease

Question 18:
You will have to_____________your holiday if you are too ill to travel.
A. put aside
B. call off
C.
back out
D. cut down
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
EXERCISE 9
Question 17:
I can’t stand the car_____________. Therefore, I hate traveling by car.
A. illness
B. sickness
C. ailment
D. disease

Question 18:
You will have to_____________your holiday if you are too ill to travel.
A. put aside
B. call off
C. back out
D. cut down
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 17: I can’t stand the car_____________. Therefore, I hate traveling by car.
A. illness
B. sickness
C. ailment
D. disease

Question 18:
You will have to_____________your holiday if you are too ill to travel.
A. put aside
B. call off
C. back out
D. cut down
 
 • Like
Reactions: lan123@

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 9
Question 17: I can’t stand the car_____________. Therefore, I hate traveling by car.
A. illness
B. sickness
C. ailment
D. disease

CAR SICKNESS = the condition of feeling ill and wanting to vomit because of the movement of a car ( say xe)


Question 18:
You will have to_____________your holiday if you are too ill to travel.
A. put aside
B. call off
C. back out
D. cut down

CALL OFF = cancel ( huỷ,hoãn)
Bạn sẽ phải huỷ kì nghỉ nếu bạn quá ốm để mà có thể đi du lịch.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 10
Question 19: I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B. speak
C. pass
D. mutter
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 10
Question 19:
I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B. speak
C. pass
D. mutter​
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Rize

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
28 Tháng ba 2019
235
476
116
21
Sóc Trăng
unknown
EXERCISE 10
Question 19: I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B. speak
C. pass
D. mutter
Question 19: I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B. speak
C. pass
D. mutter
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

lehuong1104

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười một 2021
97
105
21
EXERCISE 10
Question 19: I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B.
speak
C. pass
D. mutter
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 10
Question 19:
I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B. speak
C. pass
D. mutter​
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
EXERCISE 10
Question 19:
I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B. speak
C. pass
D. mutter
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 19: I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B. speak
C. pass
D. mutter
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Question 19: I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B. speak
C. pass
D. mutter
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 10
Question 19: I have a mere___________of German.
A. smattering
B. knowledge
C. acquaintance
D. command

SMATTERING OF = a small amount of something, especially knowledge of a language ( biết sơ sơ )

Question 20:
Please don't ____________a word of this to anyone else, it's highly confidential.
A. breathe
B. speak
C. pass
D. mutter

BREATHE A WORD = tell a secret ( tiết lộ )


 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 11

Question 21:
It's a small lamp, so it doesn't____________off much light.
A. cast
B. give
C. shed
D. spend

Question 22: The fumes were so thick that he was ____________for breath.
A. suffocating
B. inhaling
C. gasping
D. wheezing
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 11

Question 21:
It's a small lamp, so it doesn't____________off much light.
A. cast
B. give
C. shed
D. spend

Question 22: The fumes were so thick that he was ____________for breath.
A. suffocating
B. inhaling
C. gasping
D. wheezing
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
EXERCISE 11

Question 21:
It's a small lamp, so it doesn't____________off much light.
A. cast
B. give
C. shed
D. spend

Question 22: The fumes were so thick that he was ____________for breath.
A. suffocating
B. inhaling
C. gasping
D. wheezing
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
46
TP Hồ Chí Minh
Question 21: It's a small lamp, so it doesn't____________off much light.
A. cast
B. give
C. shed
D. spend

Question 22: The fumes were so thick that he was ____________for breath.
A. suffocating
B. inhaling
C. gasping
D. wheezing
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
EXERCISE 11
Question 21:
It's a small lamp, so it doesn't____________off much light.
A. cast
B. give
C. shed
D. spend
Question 22: The fumes were so thick that he was ____________for breath.
A. suffocating
B. inhaling
C. gasping
D. wheezing
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí
Top Bottom