English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

Hải Dưn của ngày xưa

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,866
7,396
596
16
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
EXERCISE 3
Question 5: Flat-roofed buildings are not very____________in areas where there is a great deal of rain or snow.
A. severe
B. serious
C. suitable
D. sensitive

Question 6:
The trouble with James is that he never___________on time for a meeting.
A. turns up
B. takes off
C. takes up
D. turns down
 

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
Question 5: Flat-roofed buildings are not very____________in areas where there is a great deal of rain or snow.
A. severe
B. serious
C. suitable
D. sensitive
Question 6: The trouble with James is that he never___________on time for a meeting.
A. turns up
B. takes off
C. takes up
D. turns down​
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,202
5,388
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Question 5: Flat-roofed buildings are not very____________in areas where there is a great deal of rain or snow.
A. severe
B. serious
C. suitable
D. sensitive
Question 6: The trouble with James is that he never___________on time for a meeting.
A. turns up
B. takes off
C. takes up
D. turns down
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,729
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 5: Flat-roofed buildings are not very____________in areas where there is a great deal of rain or snow.
A. severe
B. serious
C. suitable
D. sensitive
Question 6: The trouble with James is that he never___________on time for a meeting.
A. turns up
B. takes off
C. takes up
D. turns down
 

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
131
85
31
14
TP Hồ Chí Minh
Question 5: Flat-roofed buildings are not very____________in areas where there is a great deal of rain or snow.
A. severe
B. serious
C. suitable
D. sensitive
Question 6: The trouble with James is that he never___________on time for a meeting.
A. turns up
B. takes off
C. takes up
D. turns down
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

NothingToSeeHere

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,732
286
Rừng Chinju
Long An
Question 5: Flat-roofed buildings are not very____________in areas where there is a great deal of rain or snow.
A. severe
B. serious
C. suitable
D. sensitive
Question 6: The trouble with James is that he never___________on time for a meeting.
A. turns up
B. takes off
C. takes up
D. turns down
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 3
Question 5: Flat-roofed buildings are not very____________in areas where there is a great deal of rain or snow.
A. severe
B. serious
C. suitable
D. sensitive

suitable = right or appropriate for a particular purpose or occasion ( phù hợp)
"Các mái nhà lợp bằng phẳng không phù hợp ở những khu vực có nhiều mưa hoặc tuyết."


Question 6:
The trouble with James is that he never___________on time for a meeting.
A. turns up
B. takes off
C. takes up
D. turns down

turn up = to arrive or appear somewhere, usually unexpectedly or in a way that was not planned ( xuất hiện, có mặt)
"Rắc rối đối với James là anh ấy chưa bao giờ đi họp đúng"
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
EXERCISE 4
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,810
766
15
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
15
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,729
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 

gnghi.nd

Học sinh gương mẫu
Thành viên
3 Tháng chín 2020
467
5,734
451
Bến Tre
HMF
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 

Minhtq411

Học sinh
Thành viên
5 Tháng mười một 2021
183
197
31
TP Hồ Chí Minh
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,406
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,202
5,388
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,484
301
Bình Phước
.
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

NothingToSeeHere

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,732
286
Rừng Chinju
Long An
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Duyen123@

Học sinh mới
Thành viên
31 Tháng mười 2021
2
2
6
15
TP Hồ Chí Minh
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 4
Question 7: It was __________ easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.
A. purposefully
B. exceedingly
C. relatively
D. normally

relatively = a fairly large degree, especially in comparison to something else ( tương đối)
Tương đối dễ dàng cho anh ấy để học môn bóng chày vì anh ấy từng là một cầu thủ cricket

Question 8: Paul is a very ____________ character, he is never relaxed with strangers.
A. self-conscious
B. self-satisfied
C. self-directed
D. self-confident

self-conscious = nervous or embarrassed about your appearance or what other people think of you ( e dè, ngại ngùng)
Paul là người rất e dè, anh ấy không bao giờ thoải mái với người lạ
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,060
801
EXERCISE 5

Question 9:
The house that we used to live in is in a very___________state.
A. negligent
B. neglected
C. negligible
D. neglectful

Question 10: Jack found it hard to___________the loss of his little dog.
A. get over
B. put off
C. get along
D. turn over
 
Top Bottom