English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Question 61: The social services are chiefly ____________ with the poor, the old and the sick.
A. influenced
B. related
C. suffered
D. concerned

Question 62: ______________ flowers are usually made of plastic or silk.
A. Unreal
B. False
C.Artificial
D. Untrue
 
  • Like
Reactions: Cao Hải Nam

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Question 61: The social services are chiefly ____________ with the poor, the old and the sick.
A. influenced
B. related
C. suffered
D. concerned
Question 62: ______________ flowers are usually made of plastic or silk.
A. Unreal
B. False
C. Artificial
D. Untrue
 
  • Like
Reactions: hoangtuan9123

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,501
6,414
551
Bắc Ninh
HocMai Forum
Question 61: The social services are chiefly ____________ with the poor, the old and the sick.
A. influenced
B. related
C. suffered
D. concerned
Question 62: ______________ flowers are usually made of plastic or silk.
A. Unreal
B. False
C. Artificial
D. Untrue
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 30
Question 61: The social services are chiefly ____________ with the poor, the old and the sick.
A. influenced
B. related
C. suffered
D. concerned
concerned = worried and feeling concern about something/somebody


Question 62: ______________ flowers are usually made of plastic or silk.
A. Unreal
B. False
C. Artificial
D. Untrue
artificial = made or produced to copy something natural; not real
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 31

Question 63:
The new management board is often described as the __________ force behind the company’s rapid expansions.
A. driving
B. leading
C. rising
D. heading

Question 64: There has been an ________ of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.
A. upsurge
B. outbreak
C. onset
D. explosion
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 31

Question 63:
The new management board is often described as the __________ force behind the company’s rapid expansions.
A. driving
B. leading
C. rising
D. heading

Question 64: There has been an ________ of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.
A. upsurge
B. outbreak
C. onset
D. explosion​
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
16
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Question 63: The new management board is often described as the __________ force behind the company’s rapid expansions.
A. driving
B. leading
C. rising
D. heading

Question 64: There has been an ________ of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.
A. upsurge
B. outbreak
C. onset
D. explosion
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Question 63: The new management board is often described as the __________ force behind the company’s rapid expansions.
A. driving
B. leading
C. rising
D. heading
Question 64: There has been an ________ of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.
A. upsurge
B. outbreak
C. onset
D. explosion
 

bebo 01

Học sinh
Thành viên
5 Tháng tám 2021
67
419
36
17
Hà Nội
THCS Amsterdam
Question 63: The new management board is often described as the __________ force behind the company’s rapid expansions.
A. driving
B. leading
C. rising
D. heading

Question 64: There has been an ________ of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.
A. upsurge
B. outbreak

C. onset
D. explosion
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Cao Hải Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười hai 2019
25
221
56
13
Lào Cai
Trường Tiểu Học Lê Văn Tám
Question 63: The new management board is often described as the __________ force behind the company’s rapid expansions.
A. driving
B. leading
C. rising
D. heading

Question 64: There has been an ________ of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.
A. upsurge
B. outbreak
C. onset
D. explosion
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 63: The new management board is often described as the __________ force behind the company’s rapid expansions.
A. driving
B. leading
C. rising
D. heading
Question 64: There has been an ________ of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.
A. upsurge
B. outbreak
C. onset
D. explosion
 

Hoang Anh Tus

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng hai 2019
373
296
76
Ninh Bình
khanh thien
Question 63: The new management board is often described as the __________ force behind the company’s rapid expansions.
A. driving
B. leading
C. rising
D. heading
Question 64: There has been an ________ of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.
A. upsurge
B. outbreak
C. onset
D. explosion
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 31

Question 63:
The new management board is often described as the __________ force behind the company’s rapid expansions.
A. driving
B. leading
C. rising
D. heading
DRIVING FORCE = someone or something that has the power to make things happen ( lực đẩy,sự thúc đẩy)

Question 64: There has been an ________ of violence in the city recently, and this sudden rise is being linked to increased unemployment.
A. upsurge
B. outbreak
C. onset
D. explosion
UPSURGE = a sudden large increase in something ( sự gia tăng đột ngột)
Gần đây đã có một sự gia tăng bạo lực trong thành phố và sự gia tăng đột ngột này có liên quan đến tình trạng thất nghiệp gia tăng.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 32
Question 65: When the manager of our company retires, the deputy manager will ____________ that position.
A. stand for
B. take over
C. catch on
D. hold on

Question 66: I think I should have _______________ your mother while I was passing.
A. dropped in on
B. come up with
C. got on with
D. run into
 
  • Like
Reactions: iwasyourfriend

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 32
Question 65:
When the manager of our company retires, the deputy manager will ____________ that position.
A. stand for
B. take over
C.
catch on
D. hold on

Question 66: I think I should have _______________ your mother while I was passing.
A. dropped in on
B. come up with
C. got on with
D. run into
 

warm sunset

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
24 Tháng mười hai 2020
379
1,369
121
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Question 65: When the manager of our company retires, the deputy manager will ____________ that position.
A. stand for
B. take over
C. catch on
D. hold on

Question 66: I think I should have _______________ your mother while I was passing.
A. dropped in on
B. come up with
C. got on with
D. run into
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 32
Question 65: When the manager of our company retires, the deputy manager will ____________ that position.
A. stand for
B. take over
C. catch on
D. hold on
Question 66: I think I should have _______________ your mother while I was passing.
A. dropped in on
B. come up with
C. got on with
D. run into
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Question 65: When the manager of our company retires, the deputy manager will ____________ that position.
A. stand for
B. take over
C. catch on
D. hold on
Question 66: I think I should have _______________ your mother while I was passing.
A. dropped in on
B. come up with
C. got on with
D. run into
 
  • Like
Reactions: Cao Hải Nam

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 32
Question 65: When the manager of our company retires, the deputy manager will ____________ that position.
A. stand for
B. take over
C. catch on
D. hold on
TAKE OVER = begin to have control of something ( tiếp quản, kế nhiệm)
Khi giám đốc của công ty tôi nghỉ hưu, phó giám đốc sẽ kế nhiệm.


Question 66: I think I should have _______________ your mother while I was passing.
A. dropped in on
B. come up with
C. got on with
D. run into
DROP IN ON = to pay an informal visit to a person or a place ( ghé thăm)
Tôi nghĩ tôi đang lẽ ra tôi nên ghé thăm mẹ của bạn khi tôi đi qua.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 33
Question 67: In order to avoid boredom, the most important thing is to keep oneself ________________
A. occupation
B. occupied
C. occupational
D. preoccupied

Question 68: Don't be impatient! I 'm sure he will turn ______________ on time
A. up
B. round
C. on
D. off
 
Top Bottom