English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 27
Question 55: Hundreds of workers have been ____________ due to financial problems at the factory.
A. sacked
B. retired
C. resigned
D. made redundant
Question 56: Old people like the slow _____________ of life in the countryside.
A. step
B. speed
C. space
D. pace
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
EXERCISE 27
Question 55: Hundreds of workers have been ____________ due to financial problems at the factory.
A. sacked
B. retired
C. resigned
D. made redundant
Question 56: Old people like the slow _____________ of life in the countryside.
A. step
B. speed
C. space
D. pace
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 55: Hundreds of workers have been ____________ due to financial problems at the factory.
A. sacked
B. retired
C. resigned
D. made redundant
Question 56: Old people like the slow _____________ of life in the countrysid.
A. step
B. speed
C. space
D. pace
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

01nguyenngocduyank9tc3

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười một 2021
64
91
21
16
TP Hồ Chí Minh
Question 55: Hundreds of workers have been ____________ due to financial problems at the factory.
A. sacked
B. retired
C. resigned
D. made redundant
Question 56: Old people like the slow _____________ of life in the countryside.
A. step
B. speed
C. space
D. pace
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 55: Hundreds of workers have been ____________ due to financial problems at the factory.
A. sacked
B. retired
C. resigned
D. made redundant
Question 56: Old people like the slow _____________ of life in the countrysid.
A. step
B. speed
C. space
D. pace
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN - EXERCISE 27

Question 55: Hundreds of workers have been ____________ due to financial problems at the factory.
A. sacked
B. retired
C. resigned
D. made redundant
BE MADE REDUNDANT = lose your job because your employer no longer needs you ( giảm biên chế)
Hàng trăm công nhân đã bị tinh giảm biên chế do vấn đề tài chính của nhà máy.


Question 56: Old people like the slow _____________ of life in the countryside.
A. step
B. speed
C. space
D. pace
PACE OF LIFE = the speed at which changes and events occur ( nhịp sống)
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 28
Question 57: Mr. Green’s job is to teach the young officers to _____________ their duty in the right way.
A. operate
B. commit
C. perform
D. proceed

Question 58: Jane recounted the details of her vacation so ____________ that we were able to picture what she had done.
A. vividly
B. presently
C. punctually
D. obviously
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
Question 57: Mr. Green’s job is to teach the young officers to _____________ their duty in the right way.
A. operate
B. commit
C. perform
D. proceed

Question 58: Jane recounted the details of her vacation so ____________ that we were able to picture what she had done.
A. vividly
B. presently
C. punctually
D. obviously
 
  • Like
Reactions: Cao Hải Nam

01nguyenngocduyank9tc3

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười một 2021
64
91
21
16
TP Hồ Chí Minh
Question 57: Mr. Green’s job is to teach the young officers to _____________ their duty in the right way.
A. operate
B. commit
C. perform
D. proceed

Question 58: Jane recounted the details of her vacation so ____________ that we were able to picture what she had done.
A. vividly
B. presently
C. punctually
D. obviously
 

hangle08032003

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười một 2021
25
44
6
21
Thanh Hóa
EXERCISE 28
Question 57: Mr. Green’s job is to teach the young officers to _____________ their duty in the right way.
A. operate : vận hành
B. commit : cam kết
C. perform= carry out, tiến hành làm gì
perform one's duty/task: thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ
D.
proceed =continue doing st

Question 58: Jane recounted the details of her vacation so ____________ that we were able to picture what she had done.
A. vividly 1 cách sinh động
B.
presently =now=currently
C. punctually đúng giờ
D. obviously : 1 cách rõ ràng
 
  • Like
Reactions: chi254

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 28
Question 57: Mr. Green’s job is to teach the young officers to _____________ their duty in the right way.
A. operate
B. commit
C. perform
D. proceed
PERFOM = to do something, such as a piece of work, task or duty ( thực hiện)
Công việc của ông Green là dạy cho những nhân viên văn phòng trẻ cách để thực hiện những công việc của họ theo cách đúng đắn.Question 58: Jane recounted the details of her vacation so ____________ that we were able to picture what she had done.
A. vividly
B. presently
C. punctually
D. obviously
VIVIDLY = in a way that produces very clear pictures in your mind ( sống động)
Jane đã thuật lại chi tiết chuyến đi của cô ấy sinh động đến nỗi chúng tôi có thể hình dung được cô ấy đã làm gì.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 29
Question 59: My New Year’s ________ this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I’m not sure I will keep it.
A. resolution
B. salutation
C. wish
D. pray

Question 60:
Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big _____________ in Vietnam football.
A. bread
B. cheese
C. sandwich
D. egg
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
EXERCISE 29
Question 59:
My New Year’s ________ this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I’m not sure I will keep it.
A. resolution
B. salutation
C. wish
D. pray

Question 60:
Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big _____________ in Vietnam football.
A. bread
B. cheese
C. sandwich
D. egg
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
EXERCISE 29
Question 59:
My New Year’s ________ this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I’m not sure I will keep it.
A. resolution
B. salutation
C. wish
D. pray
Question 60:
Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big _____________ in Vietnam football.
A. bread
B. cheese
C. sandwich
D. egg
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
EXERCISE 29
Question 59:
My New Year’s ________ this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I’m not sure I will keep it.
A. resolution
B. salutation
C. wish
D. pray

Question 60:
Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big _____________ in Vietnam football.
A. bread
B. cheese
C. sandwich
D. egg
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 59: My New Year’s ________ this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I’m not sure I will keep it.
A. resolution
B. salutation
C. wish
D. pray

Question 60:
Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big _____________ in Vietnam football.
A. bread
B. cheese
C. sandwich
D. egg
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 59: My New Year’s ________ this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I’m not sure I will keep it.
A. resolution
B. salutation
C. wish
D. pray

Question 60:
Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big _____________ in Vietnam football.
A. bread
B. cheese
C. sandwich
D. egg
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 29

Question 59:
My New Year’s ________ this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork. But I’m not sure I will keep it.
A. resolution
B. salutation
C. wish
D. pray
RESOLUTION = a definite decision to do or not to do something ( lời cam kết)
Cam kết của tôi trong năm nay của tôi sẽ là lên Facebook ít và dành nhiều thời gian hơn vào việc học nhưng tôi không chắc sẽ giữ được quyết tâm này không.Question 60:
Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big _____________ in Vietnam football.
A. bread
B. cheese
C. sandwich
D. egg
BIG CHEESE = an important person in a company or an organization with a lot of influence ( người quan trọng và có sức ảnh hưởng)
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
EXERCISE 30
Question 61: The social services are chiefly ____________ with the poor, the old and the sick.
A. influenced
B. related
C. suffered
D. concerned

Question 62: ______________ flowers are usually made of plastic or silk.
A. Unreal
B. False
C. Artificial
D. Untrue
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 61: The social services are chiefly ____________ with the poor, the old and the sick.
A. influenced
B. related
C. suffered
D. concerned

Question 62: ______________ flowers are usually made of plastic or silk.
A. Unreal
B. False
C. Artificial
D. Untrue
 
Top Bottom